Bài giảng Tin học khối lớp 9 - Bài 9: Làm việc với dãy số

Dữ liệu mảng và biến của mảng gọi là gỡ ?

Dữ liệu kiểu mảng: là một tập hợp các phần tử có thứ tự, và mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu

Biến mảng: khi khai bỏo một biến cú kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đú được gọi là biến mảng.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học khối lớp 9 - Bài 9: Làm việc với dãy số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIN HỌC 8TRƯỜNG THCS CHÍ TÂNKớnh chaứo quựy thaày coõ vaứ caực em hoùc sinhGV: Lờ Thị Hồng AnhKiểm tra bài cũ Dữ liệu mảng và biến của mảng gọi là gỡ ? - Dữ liệu kiểu mảng: là một tập hợp các phần tử có thứ tự, và mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu- Biến mảng: khi khai bỏo một biến cú kiểu dữ liệu là kiểu mảng, biến đú được gọi là biến mảng.BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNGa. Khai bỏo biến mảngb. Làm việc với cỏc phần tử của mảng3. Tỡm giỏ trị lớn nhất và giỏ trị nhỏ nhất của dóy sốBÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNG Khai bỏo mảng cần chỉ rừ: + Tờn biến mảng. + Số lượng phần tử. + Kiểu dữ liệu chung của cỏc phần tử.BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNG- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải : array[..] of ;Cỏch khai bỏo biến mảng cú dạngTrong đú: BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNG3. KHAI BÁO MẢNG:Var : array[..] of ;Vớ dụ 1:Khai bỏo biến mảng Diem gồm 40 phần tử - Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải : array[..] of ;- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải : array[..] of ;- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải = 8 then writeln(‘ gioi ’) ;IF Diem2 >= 8 then writeln(‘ gioi ’) ;.IF Diem50 >= 8 then writeln(‘ gioi ’) ;Nếu điểm kiểm tra từ 8 trở lờn thỡ in ra màn hỡnh là “giỏi” bằng cỏch khai bỏo biến thụng thườngFor i: =1 to 50 do If Diem[i] >=8 then Writeln(‘ gioi ‘) ;Khi sử dụng biến mảng thỡ cỏc cõu lệnh này được sử dụng như thế nào?BÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNGVar : array[..] of ;- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải : array[..] of ;- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải = 8 then writeln(‘ gioi ’) ;IF Diem2 >= 8 then writeln(‘ gioi ’) ;.IF Diem50 >= 8 then writeln(‘ gioi ’) ;For i: =1 to 50 do If Diem[i] >=8 then Writeln(‘ gioi ‘) ;Vớ dụ 3: Viết chương trỡnh nhập điểm kiểm tra của 3 mụn toỏn, lý, văn sau đú tớnh điểm trung bỡnh của 3 mụn Var DiemToan, DiemVan, DiemLi, DiemTB: array[1..50] of real;For i:= 1 to 50 do DiemTB[i]:=(DiemToan[i]+DiemVan[i]+DiemLi[i])/3; Ta cú thể đọc giỏ trị, tớnh toỏn giỏ trị và gỏn giỏ trị cho biến mảng giống như biến thụng thường. 504321787996876768DiemToanDiemVanDiemtoanchỉ sốBÀI 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ (T2)2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNGVar : array[..] of ;Vớ dụ:Sử dụng khai bỏo mảng để khai bỏo chiều cao, và tuổi của cỏc bạn học sinh trong lớp em.Bài làm:Var Chieucao: array[1..50] of real;Var Tuoi: array[1..50] of integer;Số lượng học sinh trong lớp là bao nhiờu?Chiều cao và tuổi thuộc những kiểu dữ liệu nào?- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải : array[..] of ;3. Tỡm giỏ trị lớn nhất và giỏ trị nhỏ nhất của dóy số- Array, of là từ khúa của chương trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải n, chuyển đến bước 5.B4: Nếu ai > max thỡ max:=ai; ai Max Then Max := A[i]; Writeln(‘ So lon nhat la max = ', Max) ; Min:=A[1]; For i := 2 to n do If A[i]9.4 SBT. Xem nội dung cũn lại trong SGK chuẩn bị tiết sau cỏc em làm bài tập2. VÍ DỤ VỀ BIẾN MẢNGVar : array[..] of ;- Array, of là từ khúa của c.trỡnh.- Tờn biến mảng do người dựng đặt.- Chỉ số đầu phải <= chỉ số cuối.- Kiểu dữ liệu cú thể là số nguyờn hoặc số thực.3. Tỡm giỏ trị lớn nhất và giỏ trị nhỏ nhất của dóy sốb. Làm việc với cỏc phần tử của mảnga. Khai bỏo biến mảngXin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em.Hẹn gặp lại!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLam viec voi day so tiet 2hay_12330696.ppt
Tài liệu liên quan