Bài giảng unit 2 school talks

1. Warm up:

T gives out 4 to 7 sentences whose words are not in good order.

1. has, nice, to, you, talking, been, it, very.

2. weeknd, did, nice, have, a, you?

3. up, later, catch, you, with.

4. school, everything, how, at, is?

T asks sts to work in pairs and rearrange the words to make completed sentences.

Answer: 1. It has been very nice talking to you.

2. Did you have a nice weekend?

3. Catch up with you later.

4. Howis evrything at school?

T leads in the new leson

doc10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 4230 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng unit 2 school talks, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docunit 2.doc
Tài liệu liên quan