Bài kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6

Bài 2 (4đ): Hãy khoanh tròn (hoặc đánh dấu) vào các mệnh đề em cho là đúng:

1. Máy tính tính nhanh và chính xác hơn con người.

2. Những siêu máy tính có thể chơi cờ giỏi hơn con người.

3. Máy tính thông minh hơn con người.

4. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin của máy tính vượt trội so với con người.

5. Máy tính có khả năng truyền lượng lớn thông tin qua khoảng cách rất xa một cách nhanh chóng.

6. Ta có thể chạm vào, cầm lấy các thiết bị phần cứng nhưng không thể làm như vậy với phần mềm mà chỉ có thể thấy kết quả hoạt động của chúng.

7. Hệ điều hành quan trọng hơn phần mềm ứng dụng vì nếu không có hệ điều hành thì máy sẽ không hoạt động được.

8. Đối tượng phục vụ của phần mềm ứng dụng là người sử dụng. Luôn có những phần mềm ứng dụng mới được viết ra để đáp ứng những yêu cầu đa dạng của công việc hàng ngày. Trong khi đó hệ điều hành chỉ cần điều khiển tốt phần cứng mà phần cứng thì ít biến đổi và ít đa dạng hơn.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: TIN HỌC LỚP: 6 (Thời gian làm bài: 45 phút) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TN TN Bài 1: Thông tin và Tin học HS nhận biết được hđ thông tin của con người gồm 3 bước; nhận biết được TT vào/ra HS vận dụng được 3 hđ thông tin của con người vào từng trường hợp cụ thể Số câu 2 (1.1; 1.2) 4(3.1 đến 3.4) 6 Số điểm 1,25đ 2đ 3.25đ Bài 2: Các dạng thông tin HS nhận biết được 3 dạng thông tin cơ bản; nhận biết được các đơn vị thông tin thường dùng Số câu 2(1.3; 1.8) 2 Số điểm 1đ 1đ Bài 3: Khả năng của máy tính HS hiểu rõ những khả năng của máy tính và vận dụng vào từng TH cụ thể Số câu 5 (2.1 đến 2.5) 5 Số điểm 2,5đ 2.5đ Bài 4: Cấu trúc của máy tính HS nhận biết được cấu trúc, các bộ phận cơ bản của máy tính và nêu được chức năng của chúng Số câu 2 (1.5 đến 1.6) 2 Số điểm 0,5đ 0.5đ Bài 5: Các thiết bị vào/ ra HS nhận biết được các thiết bị vào/ ra phổ biến; nhận biết được các thiết bị lưu trữ. Số câu 2 (1.4 ; 1.7) 2 Số điểm 0,75đ 0.75đ Bài 7: Phần mềm HS biết khái niệm phần mềm, HĐH, phần mềm ứng dụng. HS hiểu được chức năng của HĐH và phần mềm ứng dụng; phân biệt được hai loại phần mềm này Số câu 1 (1.9) 3 (2.6 đến 2.8) 4 Số điểm 0,5đ 1,5đ 2đ Tổng số câu 9 8 4 21 Tổng số điểm 4đ (40%) 4 (40%) 2đ (20%) 10 (100%) PHÒNG GD&ĐT VĂN LÂM TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Năm học 2015-2016 Môn : Tin Học 6 (Thời gian làm bài 45 phút) Điểm Lời phê của Giáo viên Họ và tên:. .. Lớp: 6... ĐỀ BÀI Bài 1 (4đ): Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Hoạt động thông tin hàng ngày của con người bao gồm ba bước là: (1).......................................................... , (2) ....................................................... và (3) ............................................................................ Trong hoạt động thông tin của con người, thông tin thu nhận được từ các giác quan được gọi là (4) ................................................................ còn thông tin mà bộ não đưa ra sau khi xử lí được gọi là (5) ............................................................. Thông tin thường tồn tại dưới ba dạng cơ bản là (6) ............................................., (7) ................................................ và (8) ............................................................... Thiết bị vào của máy tính được sử dụng phổ biến nhất là (9) ................................ và (10) ..................................................... Dữ liệu sau khi được nhập vào máy tính sẽ được xử lí bởi bộ phận (11) .............. ................................................ Sau khi tắt máy, dữ liệu vẫn được lưu trữ trong những thiết bị như (12)................ ...................................................... Những thiết bị ra của máy tính được sử dụng phổ biến là (13) .............................. ........................................................................... Các đơn vị thông tin thường dùng là (14) ............................................................... ...................................................................................................... Phần mềm, còn gọi là chương trình máy tính, do (15) ................................... viết ra, là một tập hợp các (16) ......................... để điều khiển máy tính. Bài 2 (4đ): Hãy khoanh tròn (hoặc đánh dấu) vào các mệnh đề em cho là đúng: Máy tính tính nhanh và chính xác hơn con người. Những siêu máy tính có thể chơi cờ giỏi hơn con người. Máy tính thông minh hơn con người. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin của máy tính vượt trội so với con người. Máy tính có khả năng truyền lượng lớn thông tin qua khoảng cách rất xa một cách nhanh chóng. Ta có thể chạm vào, cầm lấy các thiết bị phần cứng nhưng không thể làm như vậy với phần mềm mà chỉ có thể thấy kết quả hoạt động của chúng. Hệ điều hành quan trọng hơn phần mềm ứng dụng vì nếu không có hệ điều hành thì máy sẽ không hoạt động được. Đối tượng phục vụ của phần mềm ứng dụng là người sử dụng. Luôn có những phần mềm ứng dụng mới được viết ra để đáp ứng những yêu cầu đa dạng của công việc hàng ngày. Trong khi đó hệ điều hành chỉ cần điều khiển tốt phần cứng mà phần cứng thì ít biến đổi và ít đa dạng hơn. Bài 3 (2đ): Hãy ghép (hoặc nối) mỗi mục ở cột A với một mục ở cột B sao cho phù hợp. CỘT A CỘT B Một kì thủ đang suy nghĩ tìm nước cờ phù hợp ... là hoạt động trao đổi thông tin. Sử dụng máy ghi âm để thu âm một bài hát ... là hoạt động xử lí thông tin. Ô tô bóp còi để xin đường hoặc nháy đèn xi nhan trước khi rẽ ... là hoạt động lưu trữ và trao đổi thông tin. Thầy giáo đang giảng bài BÀI LÀM ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Bài 1 (4đ): Điền vào chỗ trống trong các câu sau (mỗi ô trống điền đúng cho 0,25đ) Hoạt động thông tin hàng ngày của con người bao gồm ba bước là: thu nhận thông tin, (2) xử lí thông tin. và (3) lưu trữ trao đổi thông tin Trong hoạt động thông tin của con người, thông tin thu nhận được từ các giác quan được gọi là (4) thông tin vào còn thông tin mà bộ não đưa ra sau khi xử lí được gọi là (5) thông tin ra Thông tin thường tồn tại dưới ba dạng cơ bản là (6) văn bản, (7) hình ảnh và (8) âm thanh Thiết bị vào của máy tính được sử dụng phổ biến nhất là (9) bàn phím và (10) chuột Dữ liệu sau khi được nhập vào máy tính sẽ được xử lí bởi bộ phận (11) CPU (hay bộ xử lí trung tâm) Sau khi tắt máy, dữ liệu vẫn được lưu trữ trong những thiết bị như (12) đĩa cứng, đĩa CDROM và USB Những thiết bị ra của máy tính được sử dụng phổ biến là (13) màn hình và máy in Các đơn vị thông tin thường dùng là (14) bit, byte, KB, MB, GB và TB Phần mềm, còn gọi là chương trình máy tính, do (15) những lập trình viên viết ra, là một tập hợp các (16) lệnh để điều khiển máy tính. Bài 2 (4đ): Hãy khoanh tròn (hoặc đánh dấu) vào các mệnh đề em cho là đúng: Máy tính tính nhanh và chính xác hơn con người. Những siêu máy tính có thể chơi cờ giỏi hơn con người. Máy tính thông minh hơn con người. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin của máy tính vượt trội so với con người. Máy tính có khả năng truyền lượng lớn thông tin qua khoảng cách rất xa một cách nhanh chóng. Ta có thể chạm vào, cầm lấy các thiết bị phần cứng nhưng không thể làm như vậy với phần mềm mà chỉ có thể thấy kết quả hoạt động của chúng. Hệ điều hành quan trọng hơn phần mềm ứng dụng vì nếu không có hệ điều hành thì máy sẽ không hoạt động được. Đối tượng phục vụ của phần mềm ứng dụng là người sử dụng. Luôn có những phần mềm ứng dụng mới được viết ra để đáp ứng những yêu cầu đa dạng của công việc hàng ngày. Trong khi đó hệ điều hành chỉ cần điều khiển tốt phần cứng mà phần cứng thì ít biến đổi và ít đa dạng hơn. (mỗi câu điền đúng cho 0,5đ) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án Đ Đ S Đ Đ Đ Đ S Bài 3 (2đ): Hãy ghép (hoặc nối) mỗi mục ở cột A với một mục ở cột B sao cho phù hợp. CỘT A CỘT B 1) Một kì thủ đang suy nghĩ tìm nước cờ phù hợp a) ... là hoạt động trao đổi thông tin. 2) Sử dụng máy ghi âm để thu âm một bài hát b) ... là hoạt động xử lí thông tin. 3) Ô tô bóp còi để xin đường hoặc nháy đèn xi nhan trước khi rẽ c) ... là hoạt động lưu trữ và trao đổi thông tin. 4) Thầy giáo đang giảng bài {mỗi câu ghép (hoặc nối) đúng cho 0,5đ} 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - a . --------------------------------------Hết--------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe KT HK I - Tin hoc 6- Li thuyet - Ma 01.doc
Tài liệu liên quan