Bài kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2010 - 2011 môn: Tin học lớp 3 - Trường Tiểu học Ứng Hòe

Câu 1. Khoanh tròn vào các đáp án đúng.

a) Mario là phần mềm giúp em:

 A. Tập vẽ B. Tập soạn thảo văn bản

 C. Tập gõ bàn phím D. Làm toán

b) Trong phần mềm vẽ paint, hộp công cụ có bao nhiêu công cụ?

 A. 12 B. 16

 C. 18 D. 20

c) Chuột máy tính thường có mấy nút?

 A. 1nút B. 2 nút

 C. 3 nút D. Cả 3 đều sai

d) Trong phần mềm Cùng học Toán 3, nút có tác dụng:

 A. Thoát khỏi phần mềm B. Kiểm tra kết quả

 C. Làm lại từ đầu C. Trợ giúp

e) Để thoát khỏi phần mềm soạn thảo văn bản, em làm thế nào?

 A. File/ exit. B. Nháy chuột vào nút close

 C.Nhấn Alt + F4 D. Cả A, B, C đều đúng.

f) Để xuống dòng, em nhấn phím nào?

 A. Ctrl B. Shift

 C. Enter D. Tab

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 11/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2010 - 2011 môn: Tin học lớp 3 - Trường Tiểu học Ứng Hòe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học ứng Hòe Họ, tên HS:. Lớp:..... Bài kiểm tra định kì cuối học kì II năm học 2010 - 2011 môn: tin học - lớp 3 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm L.T:. T.H: T.B:.... 1. Họ tên người coi: .................................................................... 2. Họ tên người chấm: ................................................................. A - Thực hành (5 điểm) - Thời gian 20 phút. B - lý thuyết (5 điểm) - Thời gian 20 phút. Câu 1. Khoanh tròn vào các đáp án đúng. a) Mario là phần mềm giúp em: A. Tập vẽ B. Tập soạn thảo văn bản C. Tập gõ bàn phím D. Làm toán b) Trong phần mềm vẽ paint, hộp công cụ có bao nhiêu công cụ? A. 12 B. 16 C. 18 D. 20 c) Chuột máy tính thường có mấy nút? A. 1nút B. 2 nút C. 3 nút D. Cả 3 đều sai d) Trong phần mềm Cùng học Toán 3, nút có tác dụng: A. Thoát khỏi phần mềm B. Kiểm tra kết quả C. Làm lại từ đầu C. Trợ giúp e) Để thoát khỏi phần mềm soạn thảo văn bản, em làm thế nào? A. File/ exit. B. Nháy chuột vào nút close C.Nhấn Alt + F4 D. Cả A, B, C đều đúng. f) Để xuống dòng, em nhấn phím nào? A. Ctrl B. Shift C. Enter D. Tab g) Phím Delete dùng để làm gì ? A. Xoá kí tự bên phải con trỏ. C. Xoá kí tự bên trái con trỏ. B. Xoá kí tự trống. D. Cả A và B đều đúng. Câu 2. Sắp xếp các cụm từ dưới đây tạo thành câu có nghĩa: nguồn điện, khi nối với, máy tính làm việc có nhiều, màn hình nền, trên, biểu tượng Câu 3. Em hãy kể tên các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai KTcuoi ki II - lop 3.doc
Tài liệu liên quan