Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10

I. Mục tiêu:

Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4; biết mối q/hệ giữa phép cộng và phép trừ.

HS rèn luyện KN làm tính trừ, đặt tính, viết phép tính ứng với bài toán trong phạm vi 4 đúng chính xác.

HS tính chính xác, kiên trì, tỉ mỉ, say mê môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các HĐ dạy học:

 

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 10 Thứ: 2 Ngày soạn : 11/11/2016. Ngày giảng: 14/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ Tiết 2 + 3: Học vần VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3, biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép trừ. Rèn KN làm tính cộng, viết được phép tính thích hợp theo tình huống trong tranh đúng chính xác. HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. Gthiệu bài: - ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: - GV nêu y/c bài tập - HD hs làm bài tập. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: Số ? - GV nêu y/c – HD hs làm bài. VD: 3 -1 2 ta có 3 - 1 = 2 viết 2 vào chố trống. - Gọi 3 hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm vào vở BT. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: Điền dấu cộng hoặc dấu trừ vào chỗ chấm. - Gv nêu y/c BT – HD hs làm bài. - Gọi 2 hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm bài vào vở BT. - Nhận xét, chữa bài. Bài 4: viết phép tính thích hợp. - Cho hs qsát tranh, nêu bài toán. - Cho hs lên viết phép tính thích hợp vào ô trống. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 3 – 1 = , 2- 1= - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Qsát nêu bài toán. - 2 hs lên bảng làm bài. - Lớp làm bài vào vở. - Nx bài bạn. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 3? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3 ) : VẦN CÓ ÂM ĐỆM VÀ ÂM CHÍNH Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn : 12/11/2016. Ngày giảng:15/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1+ 2: Học vần LUẬT CHÍNH TẢ VỀ ÂM ĐỆM Tiết 3: Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 I. Mục tiêu: Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4; biết mối q/hệ giữa phép cộng và phép trừ. HS rèn luyện KN làm tính trừ, đặt tính, viết phép tính ứng với bài toán trong phạm vi 4 đúng chính xác. HS tính chính xác, kiên trì, tỉ mỉ, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A.Gthiệu bài: - GV ghi đầu bài. B. Phép trừ bảng trừ trong phạm vi 4. - GV gthiệu lần lượt các phép trừ: + Mỗi phép trừ đều theo 3 bước tương tự phép trừ trong phạm vi 3. + Khuyến khích, HD hs tự nêu vấn đề (bài toán). - Tự giải bằng phép tính thích hợp. - Cho hs đọc lại và đọc thuộc các công thức trên bảng để giúp hs ghi nhớ. - HD hs nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong phạm vi 4. C. Thực hành. Bài 1: Tính. - GV nêu y/c bài tập - HD hs làm bài tập. - Gọi hs lên làm bài tập. - Y/c lớp làm vào vở bài tập. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: tính. - GV nêu y/c BT. HD hs làm bài. - Cho hs làm bài vào bảng con. - Cho hs nêu kq. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: viết phép tính thích hợp. - Cho hs qsát tranh. - Y/c hs nêu bài toán. - Y/c hs viết phép tính. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 3 – 1 = 3 – 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Trả lời câu hỏi. - Tự nêu vấn đề bài toán, tự giải bằng phép tính thích hợp. - Đọc thuộc các công thức. - Nhận biết mối quan hệ phép cộng và phép trừ. - Nghe. - 3 hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - Làm bài vào bảng con. - Nêu kết quả. - Nghe. - Qsát tranh. - Nêu bài toán. - 1 hs lên bảng làm bài. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 4? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê, I Thứ : 4 Ngày soạn : 13/11/2016. Ngày giảng: 16/11/2016. Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 : Học vần VẦN OE Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. Rèn KN ghi nhớ bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3, 4 đúng chính xác. HS tính cẩn thận, chính xác, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: Tính. - Gọi hs lên bảng làm. - HD hs cách đặt tính. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: Số ? - GV nêu y/c bài tập. - HD hs làm bài. - Gọi hs lên bảng làm BT. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: Tính. - HD hs cách tính - Y/c hs làm vào vở. - Y/c hs đổi vở ktra. - Y/c hs nêu kết quả. - GV nhận xét, chữa bài. Bài 4. (>, <, =) ? - Hd hs điền dấu - y/c hs lên bảng làm bài. - Y/c hs làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 5: viết phép tính thích hợp. - Cho hs qsát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp. Vd: có 3 con vịt đang bơi, 1 con nữa chạy tới, hỏi có tất cả mấy con vịt ? 3 + 1 = 4 - Yc hs làm bài ở nhà. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 4 - 1= 4 – 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe, qsát. - hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - HS chữa bài. - Nghe. - Làm vào vở. - Đổi vở ktra chéo. - Nêu kq. - Nghe, qsát. - 2 hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Qsát tranh, nêu bài toán, 2 hs lên bảng viết phép tính. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 4? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: TNXH ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I. Mục tiêu: Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan. Có thói quen vệ sinh cá nhân hằng ngày. Rèn KN tự giác hiểu biết về các hành vi cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt. HS tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh, khắc phục những hành vi có hại cho sức khoẻ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. G.Thiệu bài: Ghi đầu bài. + Trò chơi chi chi chành chành. B. Các hoạt động. * HĐ1: thảo luận cả lớp. - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận và trả lời câu hỏi: + Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể. + Cơ thể người gồm có mấy phần? + Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? (nhận biết về hình dáng, màu sắc, mùi vị, nóng lạnh ... bằng những bộ phận nào ?). + Nếu thấy bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào? * HĐ2: Nhớ và kể lại các việc làm VS cá nhân. - GV nêu câu hỏi để hs thảo luận, trả lời . + Các em hãy nhớ và kể lại trong 1 ngày (từ sáng đến tối đi ngủ) mình đã làm những gì? - Y/c mỗi hs kể 1, 2 HĐ gọi hs khác bổ sung. Nêu được các việc em thường làm vào các buổi trong ngày như: buổi sáng đánh răng, rửa mặt. + Buổi sáng em dạy lúc mấy giờ? + Buổi trưa em thường ăn gì? có đủ no không? + Em có đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ không? - Gọi 1 số hs trả lời câu hỏi sau từng câu trả lời của hs gv khắc sâu để hs hiểu rõ . - Nêu các em nói sai gv uốn nắn, nhắc nhở. * KL: nhắc lại các việc vệ sinh cá nhân nên làm hằng ngày để hs khắc sâu và có ý thức thực hiện. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Kể tên các loại thức ăn em thường ăn hàng ngày? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. - Nghe. - Chơi trò chơi. - Thảo luận. - Trả lời câu hỏi. - Nxét bổ sung. - HS kể lại việc làm VS CN trong 1 ngày. - Nhớ và kể lại. - 1 vài hs kể hs khác nhận xét bổ sung. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3 ): VẦN OE Tiết 2: Đạo đức LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ , NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (T2) I. Mục tiêu: Biết yêu quý anh chị trong gia đình. Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong c/s hằng ngày. Rèn KN về cư sử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong gia đình. GD hs luôn biết quý trọng những bạn luôn cư sử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động: * HĐ1: làm BT3 . - Nêu y/c BT, giải thích cách làm bài tập (em hãy nêu các bức tranh với chữ nên hoặc không nên cho phù hợp). - Mời 1 số em làm BT trước lớp. - GV nhận xét, kết luận. * HĐ2: trò chơi đóng vai. - Gv chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3, 4 hs - Y/c hs đóng vai theo các tình huống của BT2 (mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống). + NX: cách ứng xử của anh chị đối với em nhỏ, các em nhỏ đối với anh chị qua việc đóng vai của các nhóm như vậy đã được chưa? + Kết luận: * HĐ3: liên hệ thực tế . - Cho hs tự liên hệ hoặc kể các tấm gương về lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. - Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp và chưa phù hợp về lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. - GV khen những em đã thực hiện tốt và nhắc nhở những em còn chưa thực hiện tốt. 5. HĐ4: kết luận chung. - Anh chị em trong gia đình là những người ruột thịt vì vậy các em cần phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc anh chị em. Biết lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ, có như vậy gia đình mới hoà thuận, cha mẹ mới vui lòng. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. - Tại sao chúng ta phải lễ phép với anh chị và nhường nhịn với em nhỏ? Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. - Nghe. - Làm việc theo cặp. - 1 em trình bày trước lớp, cả lớp nx. - Nghe. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai theo nhóm hs nhóm khác nx. - Nghe, ghi nhớ. - Tự liên hệ và kể về những tấm gương lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ. - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ Thứ: 5 Ngày soạn : 14/11/2016. Ngày giảng : 17/11/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 +2: Học vần VẦN UÊ Tiết 3: Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5 I. Mục tiêu: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5; biết mỗi quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Rèn KN ghi nhớ bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 5 đúng chính xác. HS tính cẩn thận, chính xác, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Phép trừ, bảng trừ trong phạm vi 5. (17’) - HD học phép trừ 5 – 1 = - HD hs xem tranh, tự nêu bài toán “Lúc đầu có 5 quả táo sau đó 1 quả rụng xuống. Hỏi trên cành còn mấy quả táo (cho hs nêu bài toán). - HD hs tự trả lời câu hỏi của bài toán (chẳng hạn: lúc đầu trên cành có 5 quả táo 1 quả rụng xuống, còn lại 4 quả. - GV nhắc lại và giới thiệu “5 quả táo bớt (rụng xuống) 1 quả. còn lại 4 quả. năm bớt một còn bốn. - Gọi vài hs nhắc lại: Năm bớt một còn bốn + GV nêu: Năm bớt một còn bốn ta viết 5 – 1 = 4 chỉ vào 5 – 1 = 4 đọc rồi cho hs đọc “năm trừ một bằng bốn”. - HD hs làm phép trừ 5 – 1 = 4, 5 – 2 = 3, 5 – 3 = 2 (Quy trình tương tự phép trừ 5 – 1 = 4). + HD hs nhận biết bước đầu về mối quan hệ cộng và trừ. C. Thực hành (20’) Bài 1: tính. - Gv hd hs cách làm. - Y/c hs làm vào vở. - Gọi hs nêu kết quả. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: tính. - HD hs cách tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: tính. - HD cách đặt tính và tính. - Y/c hs làm bài vào vở. - Y/c hs đổi vở ktra chéo. - Y/c hs nêu kq. - Nhận xét, chữa bài. Bài 4: viết phép tính thích hợp. - Cho hs qsát tranh rồi nêu bài toán. Chẳng hạn “Có 5 quả táo trên cành bạn đã hái 2 quả hỏi trên cành còn lại mấy quả? từ đó hs tự điền phép tính vào ô trống. - GV nhận xét, chữa bài. - Cho hs đọc lại bảng trừ trong phạm vi 5. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 4 – 3 = 4 – 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe. - Xem tranh nêu bài toán. - Nghe, nêu lại. - Trả lời câu hỏi của bài toán. - Nghe - hs nhắc lại. - Nghe, nhận biết. - Đọc ĐT + CN. - Nhận biết mối qhệ giữa cộng và trừ. - Nghe. - Làm bài vào vở. - Nêu Kết quả. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - 2 hs lên bảng làm bài. - lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe, Qsát. - Làm bài vào vở. - Đổi vở kiểm tra chéo. - Nêu Kết quả. - Qsát tranh. - Nêu bài toán. - Viết phép tính. - Đọc ĐT. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 5? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu. Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. Rèn KN ghi nhớ bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 3, 4 đúng chính xác. HS tính cẩn thận, chính xác, say mê môn học. II. Đồ dùng dạy học. III. Các HĐ dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) Gv gợi ý: Y/c hs thực hiên phép tính? - Nhận xét. 2. Bài mới: (33’) A. Gthiệu bài: Ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài 1: Tính. - Gọi hs lên bảng làm. - HD hs cách đặt tính. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: Số ? - GV nêu y/c bài tập. - HD hs làm bài. - Gọi hs lên bảng làm BT. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: Tính. - HD hs cách tính - Y/c hs làm vào vở. - Y/c hs đổi vở ktra. - Y/c hs nêu kết quả. - GV nhận xét, chữa bài. Bài 4. (>, <, =) ? - Hd hs điền dấu - y/c hs lên bảng làm bài. - Y/c hs làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 5: viết phép tính thích hợp. - Cho hs qsát tranh, nêu bài toán, viết phép tính thích hợp. Vd: có 3 con vịt đang bơi, 1 con nữa chạy tới, hỏi có tất cả mấy con vịt ? 3 + 1 = 4 - Yc hs làm bài ở nhà. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh - Nhận xét - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. 4 - 1= 4 – 2 = - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe. - Nghe, qsát. - hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - HS lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - HS chữa bài. - Nghe. - Làm vào vở. - Đổi vở ktra chéo. - Nêu kq. - Nghe, qsát. - 2 hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Qsát tranh, nêu bài toán, 2 hs lên bảng viết phép tính. Ban học tập lên điều hành đọc phép trừ trong phạm vi 4? - 1 hs đọc. - Ban học tập nhận xét - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần ( Tiết 3): VẦN UÊ Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC”. I. MỤC TIÊU: Giúp Hs ý thức được vấn đề vệ sinh môi trường và có ý thức tự giác giữ vệ sinh môi trường và nơi công cộng . Tạo sự gần gũi giữa giáo viên và hs . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 2. Dạy bài mới: A. Giới thiệu: Giới thiệu ghi bảng. B. Các hoạt động. * Hoạt động 1: Giới thiệu tranh . - Cho học sinh quan sát và nhận xét, tranh vẽ gì? nêu nội dung tranh * Hoạt động 2: Nêu tác hại của rác thải . - Thảo luận nhóm đôi, TLCH : - Rác thải có ảnh hưởng NTN đối với môi trường xung quanh ? Kể tên những loại rác nào do con người thải ra? - Gọi đại diện trả lời. - Nhận xét. * Hoạt động 3: Bảo vệ môi trường. - Muốn đảm bảo vệ sinh môi trường sạch, đẹp ta phải làm gì? - Quan sát xung quanh trường học xem vệ sinh như thế nào? - Nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò. (2’) Gv gợi ý: - Gv nhận xét. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Hs hát. - HS nhắc lại. - Quan sát – thảo luận. - Thảo luận Nhóm 2. - Trình bày, nhận xét. - Nhiều HS thảo luận. - Nhận xét. - Ban học tập lên điều hành Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Ban học tập nhận xét. - Nghe. - Nghe, ghi nhớ. Thứ: 6 Ngày soạn: 11/ 11 /2015 Ngày giảng: 13/ 11/2015 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2 + 3: Học vần VẦN UY Tiết 4: sinh hoạt cuối tuần: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TUẦN 10.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 10.doc
Tài liệu liên quan