Bài tập trắc nghiệm nhóm Halogen

Cu 26: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ?

A/Ở điều kiện thường là chất khí B/Có tính oxi hóa mạnh

C/Vưà có tính oxi hoá, vừa có tính khử D/Tác dụng mạnh với nước

Cu 27: Trong cc Halogen sau: F2, Cl2, Br2, I2, halogen phản ứng với nước mạnh nhất l:

A/ Cl2 B/ Br2 C/ F2 D/ I2

Cu 28: Trong dãy bốn dung dịch axit : HF, HCl, HBr, HI :

A/Tính axit tăng dần từ trái qua phải.

B/Tính axit giảm dần từ trái qua phải.

C/Tính axit tăng dần đến HCl sau đó giảm đến HI.

D/Tính axit biến đổi không theo qui luật.

 

doc5 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 3524 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm nhóm Halogen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoá 10 - Bài tập trắc nghiệm halogen - chuẩn và nâng cao.doc