Báo cáo Chất thải chăn nuôi - Hiện trạng và giải pháp

 

 

MỤC LỤC

 

BÀI KHAI MẠC HỘI THẢO: "Chất thải chăn nuôi- Hiện trạng và giải pháp" 1

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch 1

Concept Note: QUẢN LÝ KẾT HỢP V QUẢN LÝ CÓ SỰ THAM GIA CHẤT THẢI CỦA LỢN Ở VIỆT NAM 3

Jean-Michel Médoc và al, Cirad-Đơn vị nghiên cứu Tái chế và Các Nguy cơ 3

ƯỚC TÍNH LƯỢNG NITƠ VÀ PHOSPHO TRONG CHẤT THẢI TỪ LỢN THỊT NUÔI BẰNG CÁC KHẨU PHẦN THƯỜNG DÙNG TẠI VIỆT NAM 16

Vũ Thị Khánh Vân, Đinh Văn Tuyền - Viện Chăn nuôi Quốc gia 16

HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BIOGAS Ở VIỆT NAM 26

PGS.TS. Dương Nguyên Khang; Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 26

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHĂN NUÔI LỢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TẠI X LAI VU HUYỆN KIM THNH TỈNH HẢI DƯƠNG 33

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Khai Dũng, - HUA 33

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH GAS V XỬ LÝ NƯỚC THẢI HEO CỦA HỆ THỐNG BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE 40

TS. Đỗ Thành Nam; Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 40

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM OPENAMIX - LSC TRÊN KHẢ NĂNG XỬ LƯ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 49

TS. Trần Thanh Nh; Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 49

XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN GÀ CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG; KẾT QUẢ Ủ PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP YẾM KHÍ VỚI CHẾ PHẨM E.M 58

TS. Bùi Hữu Đoàn - HUA 58

NGHIN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI LỢN NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ TẬN DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC 65

TS. Vũ Đình Tơn, Nguyễn Văn Duy2, - HUA 65

XỬ LÝ V SỬ DỤNG CHẤT THẢI TRONG CC HỆ THỐNG CHĂN NUÔI LỢN TRANG TRẠI TỈNH HƯNG YÊN 71

TS. Vũ Đình Tơn, Nguyễn Văn Duy2, - HUA 71

PHÁT TRIỂN NUÔI GIUN QUẾ(Perionyx excavatus) TẠO NGUỒN THỨC ĂN GIÀU PROTEIN CHO GIA CẦM VÀ HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 80

TS. Vũ Đình Tơn1,2, ThS. Hán Quang Hạnh1, - HUA 80

 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM

ThS. Đào Lệ Hằng - Cục Chăn nuôi

ƯỚC TÍNH LƯỢNG NITƠ VÀ PHOSPHO TRONG CHẤT THẢI TỪ LỢN THỊT NUÔI BẰNG CÁC KHẨU PHẦN THƯỜNG DÙNG TẠI VIỆT NAM

TS. Vũ Thị Khánh Vân -Viện Chăn nuôi

XÂY DỰNG MÔ HNHF CHĂN NUÔI LỢN THỊT KHÔNG CHẤT THẢI SỬ DỤNG ĐỆM LÓT LÊN MEN VI SINH VẬT

TS. Nguyễn Thị Tuyết Lê – HUA

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XÂY DỰNG HẦM BIOGAS XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

Công ty sản xuất và dịch vụ Gia Linh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

TS. Bùi Hữu Đoàn - HUA

CHĂN NUÔI DÙNG ĐỘN LỚT SINH THÁI

PGS.TS. Nguyen Xuan Trach - HUA

Limling Zhou, Bioplus,Malaysia

Wong Chong Sang, Bioplus,Malaysia

CHẤT THẢI CHĂN NUÔI- NHỮNG NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ VẬT NUÔI

TS. Đặng Thị Thanh Sơn - Viện Thú y

QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI: CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ

TS. Huỳnh Thị Thanh Thuỷ - TP. Hồ Chí Minh

CHUẨN ĐOÁN LƯỢNG METAN THẢI RA TRONG CHĂN NUÔI BỊ SỮA DỰA TRN KỸ THUẬT PHN TÍCH PHN BỊ BẰNG QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

TS. Trần Hiệp - HUA

 

doc90 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 6932 | Lượt tải: 62download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Chất thải chăn nuôi - Hiện trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCHẤT THẢI CHĂN NUÔI - HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LIVESTOCK WASTES- CURRENT STATUS AND SOLUTIONS (90 trang).doc
Tài liệu liên quan