Báo cáo Đánh giá chung của liên hợp quốc về Việt Nam

Mặc dùHIV ngày càng lây lan nhiều ở Việt Nam, nh-ngvẫn còn có cơ hội để ngăn chặn một sự lây lan rộnglớn

hơn. Việc Chính phủ Việt Nam mới đây thông qua Chiến l-ợcquốcgia về phòng chống và kiểm soát HIV/AIDS

là cơ sở vữngchắccho những hành động tiếp theo. Chiến l-ợcquốc gia về phòng chống HIV/AIDS tạo khuôn

khổ hành động và các nhàtài trợ n-ớcngoài sẽ cung cấp hoặc cam kết những khoản tài trợ lớn cho những nỗ

lực phòng chống HIVở ViệtNam.

Cuộcchiến chống HIV/AIDS cần có sự tham gia của toàn xã hộiViệt Nam. Các nhà lãnhđạo Việt Nam sẽ cần

phải chứng tỏkhả năng lãnhđạo và thực hiện cam kếtcủa họ.Trong khi Bộ Y tế giữ vai trò trung tâm trong việc

đề ra các Ch-ơng trình hành động trongChiến l-ợcquốc gia vềphòng chống HIV/AIDS, thì các tổ chức, cơ

quan, đoàn thể khác cần đảm nhận trách nhiệm và quyền sở hữu đối với những hoạt độngnày đồng thời đ-a

những hoạt động này vào kế hoạch côngtác củamình. Việc phân cấp việc thực hiện Chiến l-ợcđối vớichính

quyền địa ph-ơng, những ng-ời nhiễm HIV/AIDS và các tổ chứcxã hội kháccũng rất quan trọng nhằm đảm bảo

việcthực hiệnnhững hành động cụ thể ởcấp cơ sở baogồm việcchăm sóc và hỗtrợ tại cộng đồng.

Việt Nam cần mở rộngvàcủng cố khảnăng quản lý kỹ thuật, chia sẻ thông tin và những năng lực khác nhằm

giải quyết những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS. Cần có những hành động hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan

củaHIV/AIDS ở cấp địa ph-ơng, và cần tăngc-ờng xây dựngnăng lực tại các cộng đồng địa ph-ơng, những cán

bộ chuyên môn ở địa ph-ơng vàcác cơ quan chínhquyềnđịa ph-ơng. Chiếnl-ợc quốcgia về phòng chống

HIV/AIDS cũng thừa nhậnsự cần thiết tăng c-ờngnăng lực của những ng-ời nhiễm hoặc bị ảnh h-ởng bởi

HIV/AIDS cho công việcnày. Chiến l-ợcchống HIV/AIDS thành công phải xóabỏ nạn phânbiệt đối xử và bảo

vệ quyềncủanhững ng-ờinhiễmHIV/AIDS. Đạidịchnày phát triển mạnhlàdonhững định kiến, do đó chỉ có

thể giải quyếtthông qua việc chấp nhậnvà những dòng thông tin tự do.

Vẫn còn một số lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu đểgiảiquyết vấn đề HIV/ AIDS. Những lĩnh vực này bao gồm

tác động củadi c-trong việc truyền bệnh, cũng nh-một số vấn đề nhạy cảmkhác nh- là quan hệ đồng tính ở

nam giới.

pdf97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đánh giá chung của liên hợp quốc về Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo đánh giá chung của liên hợp quốc về Việt Nam.pdf