Báo cáo Kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình trung tâm bồ dưỡng lao động xuất khẩu

MỤC LỤC

 

I. Tổng quát chung 3

I.1. Mục đích thí nghiệm: 3

I.2. Khối lượng và vị trí và đặc điểm cọc thử: 3

I.2.1. Khối lượng cọc thí nghiệm 3

I.2.2.Đặc điểm cọc thử: 3

I.3. Thiết bị thí nghiệm 4

I.3.1. Thiết bị gia tải bao gồm: 4

I.3.2. Thiết bị chất tải bao gồm: 4

I.3.3. Thiết bị đo biến dạng bao gồm: 4

II. Nội dung công việc thí nghiệm nén tĩnh cọc 5

III. Phương pháp Thí nghiệm 6

III.1. Qui phạm áp dụng: 6

III.2. Thời gian nghỉ để thí nghiệm: 6

IV. Phương pháp gia tải: 6

IV.1. Gia tải trước 6

IV.2. Quy trình tăng giảm tải 6

IV.3. Quy trình đo đạc và ghi số liệu 7

IV.4. Quy định theo dõi và xử lý một số trường hợp có thể xảy ra trong quá trình gia tải: 8

IV.5. Quy định ngừng thí nghiệm: 8

V. Chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo: 9

VI. Kết quả thí nghiệm: 10

VII . Kết luận và kiến nghị: 11

 

doc30 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 30/03/2013 | Lượt xem: 14926 | Lượt tải: 75download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình trung tâm bồ dưỡng lao động xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBao_cao_thi_nghiem_nen_tinh_coc 250x250_Sona.doc
 • docBia BC_ket_qua_thi_nghiem_nen_tinh_Sona.doc
 • docBia_de_cuong.doc
 • docBia_du_toan_nen_tinh_coc Sona.doc
 • docBia_QT_nen_tinh_coc Sona.doc
 • docBia_trong_Bao_Cao_nen_tinh_coc_Viet-Hung.doc
 • docBia_trong_De_cuong_nen_tinh_coc_TCTK.doc
 • rarChinh sua So lieu bc.rar
 • xlsCOC SO TN-No21.xls
 • docCV_thanh toan_Sona.doc
 • xlsDanh muc ho so cua TT Nghien cuu dia ky thuat_Nen Tinh_SONA.xls
 • docDe_cuong_nen_tinh_coc.doc
 • xlsDu_toan_Nen_tinh 40T Nha hanh chinh, lop hoc, xuong thuc hanh.XLS
 • docHD_Nen_tinh.doc
 • dochsyc_nen_tinh_coc.doc
 • rarKy tuc xa.rar
 • xlsMau ghi so lieu.xls
 • xlsThanh QToan_Nen_tinh 40T Nha hanh chinh, lop hoc, xuong thuc hanh.XLS
 • docThuyen minh du toan Sona.doc
 • docThuyen minh QT Sona.doc
Tài liệu liên quan