Báo cáo Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.

2.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

2.3. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 2

2

2

3

3

6

6

7

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY HUD1

I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY .

II. ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRÊN THỊ TRƯỜNG

1. Đặc điểm đầu tư

2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty .

2.1 Thị phần

2.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính

2.3. Năng lực cạnh tranh về sản phẩm

2.4. Năng lực cạnh tranh về công nghệ - kỹ thuật

3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty HUD1

3.1. Ưu điểm

3.2 Hạn chế và nguyên nhân

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

15

15

 

17

17

19

19

20

21

24

26

27

27

28

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

 

doc34 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1.DOC
Tài liệu liên quan