Báo cáo Phát triển Việt Nam - Nghèo

Mục lục

Tổng quan .

Giới thiệu .

Phần I. Người nghèo là ai và Vì sao họ nghèo? .

1. Nghèo tới mức nào?.

2. Các đặc trưng của người nghèo.

3. Tài sản và lợi tức.

Phần II. Chính sách công hiện nay và người nghèo .

4. Cải cách kinh tế .

5. Cung cấp dịch vụ .

6. Đầu tưcông .

7. Các mạng lưới an sinh .

Phần III. Tiến tới chú trọng nhiều hơn đến giảm nghèo trong các chính sách công .

8. Thực hiện và giám sát tiến bộ trong thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm

nghèo .

9. Triển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo ở cấp tỉnh.

10. Cải thiện cơ chế xác định đối tượng ưu tiên.

11. Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân .

Kết luận và khuyến nghị .

Tài liệu tham khảo .

Quan hệ đối tác .

Phụ lục thống kê .

pdf163 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Phát triển Việt Nam - Nghèo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo phát triển Việt Nam - Nghèo.pdf
Tài liệu liên quan