Báo cáo Thực tại chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình

Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiệp vụ về tài trợ thương mại tại chi nhánh, đảm bảo việc kinh doanh an toàn đúng pháp luật và có hiệu quả theo đúng quy chế, thể lệ, chế độ Nhà nước, NHNN, NHCT Việt Nam

Nhiệm vụ:

1. Thực hiện nghiệp vụ về tài trợ thương mại theo hạn mức được cấp

Thực hiện nghiệp vụ phát hành, sửa đổi, thanh toán L/C nhập khẩu. Thông báo và thanh toán L/C xuất khẩu

2. Thực hiện nghiệp vụ nhờ thu(nhờ thu kèm chứng từ, nhờ thu không kèm chứng từ, nhờ thu séc)

3. Phối hợp với phòng khách hàng tổng công ty, phòng khách hàng công ty vừa và nhỏ thực hiện nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ, nghiệp vụ biên lai tín thác, bao thanh toán, bao thanh toán tuyệt đối

4. Phát hành thông báo(bao gồm cả sửa đổi bảo lãnh)bảo lãnh trong nước và nước ngoài trong phạm vi được uỷ quyền

5. Làm các thủ tục chuyển tiếp và phối hợp thực hiện các giao dịch vượt hạn mức theo quy định của NHCT Việt Nam

6. Phối hợp với phòng khách hàng theo dõi các khoản cho vay bắt buộc

7. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo hướng dẫn và uỷ quyền của NHCT Việt Nam trong từng thời kỳ.

 

doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tại chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tại chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình.DOC