Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội)

LỜI MỞ ĐẦU

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU 1

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 1

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY 3

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ theo mạng lưới 4

2. Chi nhánh cấp 2 Thành Công. 6

3. Chi nhánh cấp 2 Chương Dương. 6

4. Chi nhánh cấp 2 Ba Đình. 6

5.Tổ chức bộ máy 6

6. Các phòng Giao dịch 7

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 7

1. Về huy động vốn 8

2. Về sử dụng vốn 9

3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 10

3.1. Tín dụng 10

3.2. Công tác Thanh toán Xuất nhập khẩu 11

3.3. Kinh doanh ngoại tệ 12

3.4. Công tác Kế toán 13

3.5. Công tác ngân quỹ 14

3.6. Kinh doanh dịch vụ 15

3.7. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh 15

4. Các công tác khác15

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh cấp 2 và Phòng Giao dịch 16

4.2. Công tác kiểm tra nội bộ 16

4.3. Công tác hành chính- nhân sự và xây dựng cơ bản 16

4.4. Công nghệ thông tin ngân hàng 17

4.5. Công tác phát triển mạng lưới 17

V. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NĂM 2005 18

V.ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK HÀ NỘI TỪ 2005 ĐẾN NĂM 2010 19

KẾT LUẬN

 

doc24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội).DOC
Tài liệu liên quan