Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần dược TRAPHACO

Cuối kỳ lập báo cáo quỹ. Thường xuyên báo cáo số dư tiền mặt tồn quỹ cho kế toán tổng trưởng.

+Thủ quỹ (Nguyễn Thị Mười):

Theo dõi việc thu chi tiền trong lượng tiền của công ty, căn cứ vào phiếu thu, chi được giám đốc, kế toán trưởng ký duyệt làm thủ tục thu chi tiền mặt đối với khách hàng và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Phát tiền lương hàng tháng cho lao động trong doanh nghiệp.

+Kế toán hàng tồn kho (Trần Văn Hoàng và Lê Mĩ Hoa)

Hàng tháng cùng với ban kho tàng đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn, cùng bộ phận kho kiểm tra, quyết toán hàng tồn kho. Cuối kỳ lập các báo cáo:

Báo cáo chi tiết, tổng hợp kiểm kê kho vật tư, sản phẩm, hàng hoá.

+Kế toán bán hàng: gồm 3 nhân viên, có nhiệm vụ:

Lập hoá đơn bán hàng, lập bảng kê hàng hoá tiêu thụ, cập nhật các thông tin về bán hàng vào mạng máy tính của phòng kế toán. Cuối tháng, quý, năm nhận báo cáo bán lẻ từ các kế toán bán lẻ của các cửa hàng, lập báo cáo tổng hợp bán hàng.

+Kế toán bán lẻ: Gồm 2 nhân viên (Trần Thu Hà, Lê Thị Hằng) làm việc tại các cửa hàng, phụ trách viết hoá đơn bán hàng, lập phiếu thu, chi, ghi sổ doanh thu, lập bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ, lập báo cáo hàng bán lẻ. Cuối tháng có trách nhiệm báo sổ cho kế toán bán hàng tại công ty.

+Ngoài ra công ty còn 2 kế toán phụ trách tại chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm lập phiếu thu chi, hoá đơn bán hàng, bảng kê hàng bán tại chi nhánh và thực hiện báo sổ lên công ty.

 

doc47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 5532 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần dược TRAPHACO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần dược TRAPHACO.DOC