Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Thăng Long

Do liên tục đổi mới máy móc thiết bị sản xuất, tăng cường tiến bộ khoa học công nghệ, năng lực sản xuất của công ty ngày càng được mở rộng. Sản lượng công ty liên tục tăng qua các năm so với tốc độ trung bình trên 2%. Năm 2003, sản lượng đạt 5,5 triệu lít, tăng 580.000 lít so với năm 2002, chiếm 11,78% tỷ lệ. Tổng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2002 so với năm 2001 tăng 914 triệu đồng, chiếm 0,72%, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế cũng tăng dần theo các năm, năm 2002 so với năm 2001 tăng 360 triệu đồng tương ứng với 8,2% tỷ lệ, năm 2003 so với năm 2002 tăng 50 triệu đồng tương ứng 1,05% tỷ lệ. Do sản lượng doanh thu tăng lên theo các năm cao hơn tổng chi phí do đó lợi nhuận của công ty tăng lên và nộp ngân sách cũng được cao hơn, thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng dần theo các năm. Năm 2001, thu nhập bình quân người lao động trên tháng là 1.200.000 đồng. Năm 2002 là 1.400.000 đồng và năm 2003 là 1.600.000 đồng tăng 200.000 đồng mỗi người trên tháng năm 2002 so với năm 2001 chiếm 16,67% tỷ lệ năm 2003 so với năm 2002 tăng 200.000 đồng tương ứng với 14,29%. Năng suất lao động bình quân giảm tương ứng với số lượng lao động. Năm 2003 so với năm 2002 tăng 11,61 triệu đồng tương ứng 5,44% tỷ lệ.

 

doc30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty CP Thăng Long.doc