Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên đại diện cổ đông chi phối và có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu bãi nhiệm kỹ của ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên trong Ban kiểm soát bầu 1 người làm trưởng.

- Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị. Hoạt động điều hành kinh doanh của giám đốc Công ty, trong ghi chép quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm soát và giám sát Hội đồng quản trị, giám đốc điển hình trong việc chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

 

doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex.DOC
Tài liệu liên quan