Báo cáo thực tập tại Công ty Dệt Vĩnh Phú

BÁO CÁO THỰC TẬP

 

Trần văn Tùng - 46 - Kiểm toán 43a

2

Lời nói đầu . 3

Phần I: Khái quát về công ty Dệt Vĩnh Phú. 4

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 4

1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 5

1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 5

1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty Dệt Vĩnh Phú . 6

1.4.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty . 6

1.4.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty . 7

Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . .11

2.2 Tổ chức bộ sổ kế toán của công ty . 12

2.2.1 Quy định chung về hạch toán kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 12

2.2.2 Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 12

2.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 13

2.2.4 Hệ thống báo cáo kế toán tại công ty Dệt Vĩnh Phú . 14

2.3 Đặc điểm của một số phần hành kế toán của công ty Dệt Vĩnh Phú 16

2.3.1 Kế toán vật tư ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 16

2.3.1.1 Khái niệm và phân loại vật tư . 16

2.3.1.2 Tính giá vật liệu, công cụ .16

2.3.1.3 Đặc điểm chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán được sử dụng 17

2.3.2 Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương . 21

2.3.2.1 Đặc điểm lao động trong công ty 21

2.3.2.2 Hình thức trả lương ở công ty .21

2.3.2.3 Hệ thống chứng từ và tài khoản được sử dụng để hạch toán . 25

2.3.2.4 Cách thức ghi sổ . 26

2.3.3 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 27

2.3.3.1 Tập hợp chí phí nguyên vật liệu trực tiếp . 27

2.3.3.2 Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 31

2.3.3.3 Tập hợp chi phí sản xuất chung . 32

2.3.3.4 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 37

2.3.3.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 39

2.3.3.6 Kế toán tính giá thành sản phẩm ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 40

Phần III: Đánh giá công tác quản lý và công tác kế toán ở công ty Dệt Vĩnh Phú . 49

 

doc52 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Dệt Vĩnh Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông ty Dệt Vĩnh Phú.DOC
Tài liệu liên quan