Luận văn Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng-Hà Nội

Lời nói đầu 3

Phần một: 5

Đấu thầu- phương thức lựa chọn đối tác kinh doanh tối ưu trong xây dựng cơ bản, đảm bảo sự thành công cho các nhà đầu tư. 5

I-Những vấn đề chung về đấu thầu: 5

1-Các khái niệm: 5

2-ý nghĩa của công tác đấu thầu xây dựng: 7

3-Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu : 8

4-Điều kiện mời thầu và dự thầu: 11

5-Nguyên tắc của hoạt động đấu thầu trong nền kinh tế thị trường . 11

II-Quá trình dự thầu đối với các doanh nghiệp xây dựng 12

1-Tìm kiếm thông tin về công trình cần đấu thầu 13

2-Tham gia sơ tuyển (nếu có) 14

3-Chuẩn bị và lập Hồ sơ dự thầu 14

4-Nộp Hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu 15

5-Ký kết hợp đồng thi công (nếu trúng thầu) 16

III-Chất lượng và hiệu quả đấu thầu xây dựng : 16

1-Sự cần thiết nâng cao chất lượng và hiệu qủa đấu thầu xây dựng: 16

2-Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đấu thầu xây dựng : 17

3-Các chỉ tiêu đánh giá: 20

phần hai: 22

thực trạng công tác đấu thầu ở công ty xây dựng dân dụng Hà Nội 22

I-Khái quát về công ty Xây dựng Dân Dụng Hà Nội: 22

1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng dân dụng Hà Nội: 22

2-Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đấu thầu: 31

II-Thực trạng công tác đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng Hà Nội: 38

1-Quá trình thực hiện công tác dự thầu tại công ty: 38

III-Phân tích tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng Hà Nội: 42

1-Những thành công mà công ty đã đạt được về công tác đấu thầu trong những năm qua: 42

2-Những hạn chế về khả năng thắng thầu ở công ty: 47

3-Nguyên nhân hạn chế về khả năng thắng thầu ở công ty: 48

Phần ba: 50

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng hà nội 50

I-Một số giải pháp đối với công ty xây dựng dân dụng Hà Nội: 50

II-Một số kiến nghị với Nhà nước 67

1-Nhà nước cần tăng cường công tác quản lý đấu thầu. 67

2-Nhà nước cần tiếp tục hoàn chỉnh “Quy chế đấu thầu” 67

3-Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế 68

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

 

doc101 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng-Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng-Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan