Báo cáo Thực tập tại công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội

Lợi nhuận vừa là mục tiêu trước mắt vừa là mục tiêu lâu dài của công ty. Lãnh đạo công ty đã xác định rõ: Muốn có lợi nhuận thì doanh thu bán hàng và dịch vụ phải lớn và phải chiếm được khách hàng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, công ty càng cần phải nắm được kịp thời cơ chế thị trường và sản xuất kinh doanh những hàng hoá phù hợp với nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Trên cơ sở đó công ty đã đề ra mục tiêu của chiến lược kinh doanh. Đó là phải chiếm dược khách hàng trong vùng, địa phương, dần dần tạo được vị thế vững chắc trong sự phát triển ổn định của công ty từ đó mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

 

doc14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty kinh doanh và phát triển nhà Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan