Báo cáo Thực tập tại công ty may 10( ngành may)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

 

97

Nguyễn Thị Hằng Vinh – Lớp May 10

CHƯƠNGI: SỰ XUẤT HIỆN NGÀNH MAY 1

CHƯƠNG II: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 5

A. Khái quát về công ty cổ phần May Hồ gươm 5

I. Quá trình hình thành công ty cổ phần May Hồ Gươm 5

II. Quá trình xây dựng, mở rộng và phát triển công ty cổ phần May Hồ gươm 6

III. Cơ cấu và chức năng của từng bộ phận trong công ty cổ phần May Hồ Gươm 9

1. Cơ cấu 10

2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

B. Vai trò tổ chức công ty cổ phần May Hồ Gươm 13

I. Lãnh đạo tổ chức 13

1. Lãnh đạo công ty có vai trò quan trọng trong việc xây dựng 13

2. Sự hỗ trợ đối với các cộng đồng gắn bó mật thiết đối với công ty 20

II. Hoạch định chiến lược 21

1. Xây dựng chiến lược 21

2. Yếu tố ảnh hưởng 22

3. Chiến lược sản phẩm 24

4. Chiến lược thị trường 24

5. Chiến lược đầu tư và công nghệ 24

6. Chiến lược con người 25

7. Triển khai chiến lược 25

CHƯƠNG III. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUẦN ÁO TRONG MAY CÔNG NGHIỆP 39

I. Khái quát đặc điểm may công nghệ 39

1. Hình thức 39

2. Mục đích 39

3. Trong may công nghiệp đòi hỏi phải có tính kỷ luật cao 40

4 Công tác kiểm tra chất lượng 40

II. Quy trình công nghệ sản xuất tổng quát trong may công nghiệp 41

1. Sơ đồ tổng quát quá trình công nghệ sản xuất quần áo trong may công nghiệp 41

2. Nhiệm vụ của mỗi công đoạn sản xuất trong may công nghiệp 44

III. Các phương thức sản xuất trong may công nghiệp 46

1. Tổng quát 46

2. Các phương thức sản xuất 46

IV. Các phương thức tổ chức sản xuất trong may công nghiệp 49

1. Tính chất đặc trưng của quá trình sản xuất quần áo 49

2. Các phương pháp tổ chức sản xuất trong may công nghiệp 51

CHƯƠNG V XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHO CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CHÍNH CỦA MÃ HÀNG CTF04 - 115V6 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM 54

I. Giới thiệu khái quát về mã hàng áo Jacket 54

1. Khái quát 54

2. Các yêu cầu cụ thể 55

II. Xây dựng quy trình công nghệ các công đoạn sản xuất mã hàng CTF 04 - 115V6: 59

1. Đặc điểm, hình dáng, cấu tạo của mẫu đưa vào sản xuất 59

2. Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu 65

3. Quy chuẩn là, may áo Jacket CTF04 - 115V6 65

4. Bảng màu nguyên phụ liệu mã CTF04 - 115V6 67

5. Xây dựng quy trình công nghệ cắt: 67

6. Xây dựng phương pháp công nghệ may lắp sản phẩm áo Jacket mã CTF04 - 115V6 71

III. Các bước kiểm tra của sản phẩm mã CTF04 - 115V6 79

1. Kiểm tra nguyên phụ liệu 79

2. Kiểm tra kiểu mẫu, hình dáng 80

3. Kiểm tra lắp ráp 80

4. Kiểm tra đường may 81

5. Quá trình kiểm tra 81

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT MÃ

CTF04 - 115V6 84

A. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp 84

I. Nội dung của tổ chức sản xuất 84

II. Yêu cầu tổ chức sản xuất 85

1. Đảm bảo sản xuất phải cân đối nhịp nhàng liên tục cần những

yếu tố 85

2. Đảm bảo và nâng cao chuyên môn hoá, hiệp tác hoá 86

3. Đảm bảo quá trình sản xuất đạt được hiệu quả kinh tế lớn nhất 86

III. Các phương pháp tổ chức sản xuất 86

1. Phương pháp sản xuất theo nhóm 86

2. Phương pháp tổ chức đơn chiếc 86

3. Phương pháp tổ chức sản xuất theo dây chuyền 86

IV. Những tính chất đặc trưng của quá trình sản xuất ngành may 87

B. Nội dung của phương pháp tổ chức dây chuyền may mã CTF 04 - 115V6: 89

1. Chuẩn bị sản xuất 89

2. Công đoạn cắt 90

3. Công đoạn may 91

4. Công đoạn hoàn thành sản phẩm 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

 

 

doc97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 17396 | Lượt tải: 86download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty may 10( ngành may), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề tốt nghiệp tại tại công ty may 10( ngành may).DOC
Tài liệu liên quan