Đề tài Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn

MỤC LỤC

 

BẢN TÓM TẮT GIẢI PHÁP KHOA HỌC 1,2

A. PHẦN MỞ ĐẦU . 3

Lí do chọn đề tài 3

Đối tượng nghiên cứu . 3

Phạm vi nghiên cứu . 3

Phương pháp nghiên cứu 3,4

B. NỘI DUNG .5

Cơ sở lí luận . 5

Cơ sở thực tiễn .5

Nội dung vấn đề 6

1. Vấn đề đặt ra . 6

2. Phần chuẩn bị 6

3. Ap dụng thực tiễn . 6,13

4. Kết quả đạt được 13

C. KẾT LUẬN 14

Bài học kinh nghiệm 14

Hướng phổ biến, áp dụng đề tài . 14

D. MỤC LỤC 15

 

E. PHIẾU ĐIỂM 16

 

F. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 17

 

 

doc17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCải tiến phương pháp dạy học sinh liên kết ý trong phân môn Tập làm văn.doc