Báo cáo Thực tập tại công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

I- Tóm lược về doanh nghiệp: 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 2

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty: 3

3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 4

II- Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty: 4

1. Môi trường kinh doanh của công ty: 4

2. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2002: 11

III- Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty: 15

1. Giới thiệu về mặt hàng thủ công mỹ nghệ: 15

2. Đánh giá thị trường hàng thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế: 16

3. Tình hình xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của công ty: 17

4. Cách thức tổ chức và thu mua hàng thủ công mỹ nghệ của HATRAPACO: 20

5. Thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu của công ty: 22

IV- Đánh giá về tình hình xuất khẩu và hiệu quả hoạt động marketing của công ty HATRAPACO: 26

1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp: 26

2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp: 30

3. Những hạn chế trong hoạt động marketing xuất khẩu của công ty: 31

4. Đánh giá chung về điểm mạnh và điểm yếu của công ty: 33

5. Các giải pháp chiến lược: 34

V- Phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2003: 34

1. Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện: 34

2. Các biện pháp chủ yếu: 34

Kết luận 38

 

doc39 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan