Đề tài Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh

 

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA CÁCH THỨC TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA SIÊU THỊ. 5

I. Khái quát chung về hoạt động bán lẻ 5

1.1. Khái niệm bán lẻ 5

1.2. Bản chất và tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ. 5

1.3. Các dạng tổ chức bán lẻ chủ yếu 5

II. Hoạt động bán lẻ của siêu thị 6

2.1. Đặc thù của kinh doanh siêu thị. 6

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng trong hoạt động bán lẻ của siêu thị. 7

III. Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng đối với việc tác động đến tâm lý khách hàng. 8

3.1. Cách thức trưng bày hàng hoá 8

3.1.1. Bản chất 8

3.1.2. Các phương pháp trưng bày hàng hoá 9

3.1.3. Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá. 9

3.2. Nhân viên bán hàng 10

3.2.1. Bản chất: 10

3.2.2. Một số yêu cầu cơ bản đối với người bán hàng. 10

3.2.3. Vai trò của nhân viên bán hàng. 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÁCH THỨC TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ VÀ TỔ CHỨC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CỦA SIÊU THỊ IE TRƯỜNG CHINH 12

I. Giới thiệu chung về siêu thị 1E TRường Chinh 12

II. Nghiên cứu về thực trạng cách thức trưng bày hàng hoá và tổ chức nhân viên bán hàng tại siêu thị 1E Trường Chinh 14

2.1. Thực trạng cách thức trưng bày hàng hoá 14

2.1.1 Quầy thực phẩm 14

2.1.2. Quầy bách hoá 17

2.1.3. Quầy thời trang 21

2.1.4. Quầy giầy, dép đồ da. 23

2.2. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý nhân viên bán hàng của siêu thị 26

2.2.1 Quầy thực phẩm 28

2.2.2. Quầy bách hoá 29

2.2.3 Quầy thời trang. 30

2.2.4. Quầy giày dép đồ da. 31

2.3 Hiệu quả của cách thức trưng bày hàng hoá và những nhân viên bán hàng xem xét từ góc độ khách hàng. 32

2.3.1. Giới thiệu chung về khách hàng. 33

2.3.2. Ý kiến đánh giá của khách hàng. ( điểm tối thiểu là 1, điểm tối đa là 5) 33

2.4 Đánh giá chung 34

2.4.1. Những thành quả đạt được (ưu điểm) và hạn chế (nhược điểm) của siêu thị về cách thức trưng bày của hàng hoá. 34

2.4.2. Những thành quả đạt được ( ưu điểm) và hạn chế ( nhược điểm) của siêu thị về công tác tổ chức và quản lý nhân viên bán hàng. 35

2.4.3. Hướng khắc phục 35

KẾT LUẬN 36

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

 

doc42 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 3487 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của cách thức trưng bày hàng hoá và nhân viên bán hàng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của siêu thị 1E Trường Chinh.DOC
Tài liệu liên quan