Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH giầy Hoàng Gia

MỤC LỤC

I/.GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 1

II/.KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2

1. Mặt hàng sản phẩm 2

2. Sản lượng từng mặt hàng 2

3. Doanh thu 4

4. Doanh thu xuất khẩu 5

III/.CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 6

1. Thuyết minh dây chuyền sản xuất sản phẩm 6

2. Đặc điểm công nghệ sản xuất 7

IV/.TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 9

1.Tổ chức sản xuất 9

2.Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 10

V/.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 11

1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 11

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 12

VI/.KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ “ĐẦU VÀO”, “ĐẦU RA” CỦA DOANH NGHIỆP 13

1.Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu vào” của doanh nghiệp 13

2.Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu ra” của doanh nghiệp 18

VII/.MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 18

1.Môi trường vĩ mô 18

2.Môi trường ngành 20

 

doc46 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH giầy Hoàng Gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35840.DOC
Tài liệu liên quan