Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Tân Thế Kỷ

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU .1

Phần I: Khái quát về Công ty TNHH Tân Thế Kỷ . .2

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của

Công ty TNHH TÂN THẾ KỶ: .2

1.2 Chức năng, nhiệm vụ . .2

1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty .3

1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .4

1.5 Phương hướng phát triển trong thời gian tới .6

Phần II: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

của công ty TNHH Tân Thế Kỷ 7

2.1 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn. .7

2.1.1.Về tài sản và cơ cấu tài sản 7

2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn .8

2.2/ Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9

Phần III: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD

của Công ty TNHH Tân Thế Kỷ .12

3.1 Kết quả đạt được .12

3.2/ Hạn chế, nguyên nhân 12

3.3/ Một số đề xuất sơ bộ .13

KẾT LUẬN .14

 

doc16 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Tân Thế Kỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty TNHH TÂN THẾ KỶ.doc
Tài liệu liên quan