Báo cáo Thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp

 

I. CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP 1

1.Sự hình thành và phát triển của công ty 1

2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 1

II. CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 3

1.Phòng kỹ thuật 3

2.Phòng kế hoạch 4

3.Phòng tổ chức lao động 6

4.Phòng tài chính kế toán 7

5.Văn phòng công ty 8

6.Phòng kinh tế mỏ 9

7.Phòng hầm lò 10

8.Phòng lộ thiên 10

9.Phòng cơ tuyển 10

10.Phòng mặt bằng 10

11.Phòng xây dựng 10

12.Phòng điện 10

13.Phòng địa chất- Môi trường 10

14.Phòng tin học 11

15.Tổ can vẽ và xuất bản 11

16.Ban giám sát thiết kế 11

I.KHÁI QUÁT CHUNG 12

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 13

1.Năm 2000 13

2.Năm 2001 15

3.Năm 2002 17

4.Năm 2003 19

III.NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 20

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÁC NĂM QUA 22

1.Công tác quản lý kỹ thuật của phòng kỹ thuật 23

2.Công tác kế hoạch của phòng kế hoạch 24

3.Công tác tính chỉ tiêu định mức của phòng kinh tế mỏ 24

4.Công tác tổ chức lao động tiền lương của phòng tổ chức lao động 25

5.Phòng tài chính với công tác kiểm toán 26

6.Công tác quản lý điều hành của văn phòng công ty 26

V.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2004 27

 

doc29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp.DOC
Tài liệu liên quan