Báo cáo Thực tập tại Công ty Xuân Hoà

Lời mở đầu . 1

Phần 1: Khái quát chung về công ty Xuân Hoà 3 I. Sự hình thành và quá trình phát triển. 3

1.1. Sự hình thành. 3

1.2. Chức năng và nhiệm vụ. 3

1.3. Quá trình phát triển. . 5

1.4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty từ năm 1999 - 2003 . 10

II. Mục tiêu định hướng phấn đấu năm 2004 . 11

2.1 . Mục tiêu sản xuất - kinh doanh. . 11

2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển. . 12

III. Các đặc điểm kinh tế - kĩ thuật . 12

3.1. Đặc điểm về sản phẩm. 12

3.2. Đặc điểm về nguyên- vật liệu. . 13

3.4.Đặc điểm về nhân lực. 14

3.5. Đặc điểm về công nghệ. . 15

3.6. Đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý . 16

Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 20

I. Những nhân tố tác động đến hoạt động sxkd 20

1.1. Thuận lợi. 20

1.2. Khó khăn. 20

II. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty . 21

III. Các chính sách Marketing của công ty 21

3.1. Chính sách sản phẩm. . 21

3.1. Chính sách giá bán. . 22

3.3. Chính sách phân phối. . 22

3.4. Chính sách giao tiếp và khuếch trương . 23

IV. Phương thức hoạt động thương mại quốc tế 24

V. Đối thủ cạnh tranh của công ty . 24

Kết luận 26

 

doc27 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Xuân Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Xuân Hoà.DOC
Tài liệu liên quan