Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam

Chương 1: MỞ ĐẦU .6

1.1 Giới thiệu thếgiới thực:.6

1.2 Vấn đềphát sinh: .6

1.3 Mục tiêu chính của đềtài:.7

1.4 Cấu trúc luận văn:.7

Chương 2: HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU .9

2.1 Giới thiệu.9

2.2 Nội dung chính .9

2.2.1 Khảo sát hiện trạng.9

2.2.2 Yêu cầu của đềtài .16

2.2.3 Bảng trách nhiệm của các yêu cầu chức năng: .27

2.2.4 Phương án thực hiện phần mềm .29

Chương 3: MÔ HÌNH HÓA .31

3.1 Giới thiệu.31

3.2 Nội dung chính: .32

3.2.1 Sơ đồsửdụng.32

3.2.2 Sơ đồlớp .41

Chương 4: THIẾT KẾPHẦN MỀM .52

4.1 Giới thiệu:.52

4.2 Nội dung chính: .52

4.2.1 Sơ đồlogic: .52

4.2.2 Thiết kếtổng thể:.62

4.2.2.1 Sơ đồmàn hình tổng thể:.64

4.2.2.2 Màn hình nhân viên (DSNhanVien):.69

4.2.2.3 Màn hình phiếu yêu cầu (DSPhieuyeucau ):.72

4.2.2.4 Màn hình lịch trực khoa: .74

4.2.2.5 Màn hình bảng chấm công: .76

4.2.2.6 Màn hình ràng buộc nhân viên: .78

4.2.2.7 Danh sách các lớp đối tượng trong phần mềm: .79

4.2.3 Thiết kếchi tiết.84

Hệthống các ký hiệu được sửdụng trong phần này .84

4.2.3.1 Màn hình đăng nhập:.85

4.2.3.2 Màn hình chính:.87

4.2.3.3 Màn hình Quản lý nhân sự.91

4.2.3.4 Màn hình phiếu yêu cầu: .108

4.2.3.5 Màn hình lịch trực: .117

4.2.3.6 Màn hình bảng chấm công.120

4.2.3.7 Màn hình ràng buộc nhân viên: .124

KHOA CNTT – ĐH KHTN

Phần mềm hỗtrợxếp lịch trực bệnh viện GVHD: ThầyNguyễn Tiến Huy

SVTH: Hoàng ThịAnh Chi

Lê Diệp Cẩm Bình - 5 -

4.2.3.8 Màn hình định thời gian : .130

4.2.3.9 Các màn hình báo cáo.132

4.2.3.10 Danh sách các hàm chính của các đối tượng xửlý chính .136

Chương 5: THỰC HIỆN VÀ KIỂM THỬ.142

5.1 Thực hiện:.142

5.2 Kiểm thử:.150

Chương 6: TỔNG KẾT.158

TÀI LIỆU THAM KHẢO .159

PHỤLỤC .160

PHỤLỤC A .160

PHỤLỤC B.162

PHỤLỤC C.164

PHỤLỤC D .165

pdf84 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1090 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Xây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng môi trường hỗ trợ giao dịch chứng khoán ảo trên mạng tại Việt Nam.pdf