Báo cáo thực tập tại Khách sạn ASEAN

 

 

18

 

Nội dung Trang

I.KháI quát chung về khách sạn ASEAN 1

1.Quá trình hình thành và phát triển 1

2.Vốn kinh doanh 1

3.Cơ sở vật chất kỹ thuật 2

4.Đặc điểm sản phẩm 2

II.Tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn ,kết quả kinh doanh 3

1.Tổ chức hoạt động kinh doanh 3

2.Kết quả kinh doanh 11

III.Thuận lợi ,khó khăn ,phương hướng 13

1.Thuận lợi 13

2.Khó khăn 14

3.Phương hướng mục tiêu 16

 

doc18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Khách sạn ASEAN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Khách sạn ASEAN.DOC
Tài liệu liên quan