Tình hình Đông Ti-Mo Quốc gia trẻ nhất thế giới

 

 

 

35

 

MỤC LỤC

Mở đầu 1

I. Tính cấp thiết của đề tài 1

II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1

III. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2

IV. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2

V. Bố cục tiểu luận 2

Chương một: Tình hình Đông - Ti - mo "Quốc gia trẻ nhất thế giới: qua sự phản ánh của các báo "Nhân Dân", "Quốc tế", "Tin tức", "Quân đội Nhân Dân", "Đại đoàn kết", "Lao động", "Sức khoẻ và Đời sống", "Nhà báo và Công luận" từ đầu năm 2002 đến tháng 8 năm 2002 4

I. Vài nét về lịch sử quốc gia trẻ Đông - Ti - mo 4

1. Đất nước và con người 4

2. Tình hình Đông Ti - mo sau khi áp nhập vào In - đô - nê - xi - a và chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý 5

3. Cuộc trưng cầu dân ý và khủng hoảng 6

II. Các bước đi trên con đường tiến tới độc lập 7

1. Bầu cử Quốc hội - bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới một quốc gia độc lập 7

2. Bầu cử tổng thống Đông Ti - mo - bước cuối cùng đi tới độc lập 9

III. Đông Ti - mo - quốc gia trẻ nhất thế giới 11

1. Đông Ti - mo tuyên bố độc lập, nhà nước non trẻ Đông Ti - mo Xa - na - na Gut - mao 11

2. Đông Ti - mo thành viên thứ 190 LHQ 11

3. Đôi nét về cuộc đời hoạt động của tổng thống Đông Ti - mo Xa - na - na Gut mao 11

4. Tình hình kinh tế - chính trị Đông Ti - mo sau ngày độc lập 12

4.1. Kinh tế 12

4.2. Chính trị 14

5. Căng thẳng trong quan hệ Đông Ti - mo và In - đô - nê - xi - a 15

6. Chính sách đối ngoại của Đông Ti - mo 16

6.1. Quan hệ với In - đô - nê - xi - a 16

6.2. Quan hệ ASEAN 18

6.3. Quan hệ với Ốt - xtrây - li - a và Mỹ 19

Chương hai: Hình thức chuyển tải nội dung thông tin về tình hình Đông Ti - mo "Quốc gia trẻ nhất thế giới" qua sự phản ánh của các báo "Nhân dân", "Quốc tế", "Tin tức", "Quân đội Nhân Dân", "Đại đoàn kết", "Lao động", "Sức khoẻ và Đời sống", "Nhà báo và Công luận", 21

Thể loại báo chí 22

1. Tin 23

2. Bài phản ánh 27

3. Bình luận 27

4. Phỏng vấn 28

Kết luận 31

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

 

 

doc35 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình Đông Ti-Mo Quốc gia trẻ nhất thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTình hình Đông Ti-mo Quốc gia trẻ nhất thế giới.DOC
Tài liệu liên quan