Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình

 

 

24

 

Lời mở đầu

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐT&PT HOÀ BÌNH

I, Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình

1, Sự ra đời của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình

2, Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình

3, Mô hình tổ chức

3.1, Nhiệm vụ quyền hạn của ban Giám Đốc

3.1.1, Giám Đốc

3.1.2, Phó Giám Đốc

3.2, Nhiệm vụ của các phòng ban

3.2.1, Phòng Nguồn vốn.

3.2.2, Phòng Tín Dụng

3.2.3 Phòng nguồn vốn

3.2.4, Phòng kế toán

3.2.5, Phòng giao dịch

II.Những hoạt động chính của ngân hàng ĐT& PTHoà Bình

1.Huy động vốn

2. Sử dụng vốn

3. Các hoạt động dịch vụ

3.1 Thanh toán quốc tế

3.2 Kinh doanh ngoại tệ

3.3 Bảo lãnh

3.4 Dịch vụ chuyển tiền nhanh

3.5Các dịch vụ ngân hàng khác

4. Định hướng phát triển cuả Ngân Hàng năm 2003

III. Vài nét đánh giá về Ngân hàng ĐT& PT Hoà Bình

1.Những thành tựu đạt được

2.Những tồn tại cần khắc phục

PHẦN II:KHÁI QUÁT QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU THÔNG QUA THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG ĐT & PT HOÀ BÌNH

I. Nghiệp vụ tín dụng

II. Nghiệp vụ thanh toán

III. Nghiệp vụ kế toán

IV. Nghiệp vụ tiết kiệm

 

 

doc24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hòa Bình.DOC
Tài liệu liên quan