Báo cáo Thực tập tại ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Ninh

Phần I: Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

I. Vài nét về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

II. . Quá trình xây dựng và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

 

Phần II: Cơ cấu bộ máy của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức quản lý.

II. Chức năng nhiệm vụ của các phòng tại Hội sở.

III. Chức năng nhiệm vụ của các chi nhánh trực thuộc.

Phần III: các hoạt động chính của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh.

I. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt hoạt động chính của Chi nhánh trong năm 2004.

1. Công tác huy động vốn

2. Công tác tín dụng

3. Công tác khách hàng

4. Hoạt động dịch vụ, kết quả kinh doanh

II. Phương hướng, nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh trong năm 2005.

1. Phương hướng chung

2. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu

3. Đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện

 

 

doc18 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35934.DOC
Tài liệu liên quan