Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt Thủ Đô

MỤC LỤC

PHẦN I: PHẦN THỰC TẬP CHUNG 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XE BUÝT THỦ ĐÔ 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 1

1.2. Tên xí nghiệp, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh. 2

1.3. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. 3

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây. 4

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP XE BUÝT THỦ ĐÔ. 5

2.1. Mối quan hệ trực tuyến của xí nghiệp Xe Buýt Thủ Đô với các cơ quan cấp trên. 5

2.2. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý của Xí Nghiệp Xe Buýt Thủ Đô. 5

2.3. Mối quan trực tuyến chức năng giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 8

CHƯƠNG III: ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC VẬN TẢI CỦA XÍ NGHIỆP XE BUÝT THỦ ĐÔ. 9

3.1. Mạng lưới đường giao thông và cơ sở hạ tầng trong vùng hoạt động của xí nghiệp xe buýt Thủ Đô. 9

3.2. Tình hình vận chuyển hành khách trên tuyến. 13

CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH ĐOÀN PHƯƠNG TIỆN CỦA XÍ NGHIỆP XE BUÝT THỦ ĐÔ. 22

4.1. Tình hình phương tiện vận tải. 22

4.2. Đội xe của xí nghiệp. 22

4.3. Các thông số kỹ thuật của phương tiện trong xí nghiệp. 24

CHƯƠNG V: CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ CỦA XÍ NGHIỆP XEBUÝT THỦ ĐÔ. 25

5.1. Phòng tổ chức hành chính. 25

5.2. Phòng kế hoạch điều độ: 26

5.3. Phòng kế toán – thống kê. 27

5.4. Đội thanh tra. 28

5.5. Tổ kho. 29

5.6. Tổ bảo vệ. 29

doc30 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp xe buýt Thủ Đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35819.DOC
Tài liệu liên quan