Bộ 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi Đại học Môn Tiếng Anh

76.We / informed / most / animals / zoo / starving / death.

A. We have informed that most of the animals at the zoo are starving to death.

B. We have informed that most of animals at the zoo are starving and death.

C. We have been informed that most animals at the zoo are starving and death.

D. We have been informed that most of the animals at the zoo are starving to death.

77.It / better / play safe / exams / give / original answer.

A. Its often better to play safe in exams than togive an original answer.

B. Its often better playing safe in exams than to give an original answer.

C. Its often better to play safe in exams than giving an original answer.

D. Its often better playing safe in exams than giving an original answer.

78.small shopkeeper / face / fierce competitiveness / supermarkets.

A. The small shopkeeper is faced fierce competitiveness of supermarkets.

B. The small shopkeeper is facing fierce competitiveness from supermarkets.

C. The small shopkeeper is being faced fierce competitiveness of supermarkets.

D. The small shopkeeper has been facing fierce competitiveness from supermarkets.

79.I / not be / trouble / police / now if / take / your advice / first place.

A. I wouldnt be in trouble with the police now ifI had taken your advice in the first place.

B. I wouldnt have been in trouble with the police now if I had taken your advice in the first place.

C. I wont be in trouble with the police now if I take your advice in the first place.

D. I shouldnt have been in trouble with the policenow if I have taken your advice in the first place.

80.Hardly / I / go back / sleep when / loud noise / woke / up.

A. Hardly had I gone back to sleep when a loud noise woke me up.

B. Hardly I had gone back to sleep then a loud noise woke me up.

C. Hardly had I gone back to sleep and did a loud noise wake me up.

D. Hardly I had gone back to sleep when a loud noise woke me up.

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 3953 | Lượt tải: 77download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi Đại học Môn Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBộ 5 Đề Thi Trắc nghiệm Tiếng Anh [Ôn thi ĐH 2010] - Có Đáp Án.pdf
Tài liệu liên quan