Bộ đề kiểm tra môn Tin học lớp 10

Câu 6 : Tìm input và output cho bài toán dưới đây ?

Trên bàn cơ vua gồm 8x8 ô vuông với hai màu đen trắng xen kẽ. Cho

biết toạ độ của hai ô (toạ độ của một ô là một cặp số nguyên có giá trị

trong pham vi từ 1 đến8, toạ độ dòngtrước, toạ độ cột sau). Hỏi hai ô đã

cho có cùng màu với nhau hay không ? (Trả lời là có hoặc không)

Ví dụ :

Toạ độ hai ô đã cho là 1 1 2 2 thì trả lời là CÓ

Toạ độ hai ô đã cho là 1 1 1 4 thì trả lời là KHÔNG.

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 27/02/2014 | Lượt xem: 6764 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra môn Tin học lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài Kiểm Tra 15 Phút Môn: Tin Học Lớp 10 Đào Ngọc Hà - K56ACNTT Câu 1: Chức năng nào sau đây không phải là chức năng của máy tính điện tử: A- Nhận thông tin; B- Xử lý thông tin; C- Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài; D- Nhận biết được mọi thông tin. Câu 2: Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng? A- RAM có dung lượng nhỏ hơn ROM B- Thông tin trong RAM sẽ mất khi máy tính bị tắt; C- RAM có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm; D- RAM là một phần mềm thông dụng trong máy tính Câu 3: Thiết bị nào sau đây không phải là Input device A- Chuột không dây B- Bàn phím không dây C- Màn hình LCD D- Chuột quang Câu 4: Thiết bị nào sau đây không phải là Output device A- Speaker B- Headphone C- Printer D- Webcam Câu 5: Trong bài toán tìm UCLN của hai số nguyên dương, đánh giá nào là sai A- Input là hai số nguyên dương B- Input là UCNN của hai số nguyên dương C- Output là UCLN của hai số nguyên dương Câu 6 : Tìm input và output cho bài toán dưới đây ? Trên bàn cơ vua gồm 8x8 ô vuông với hai màu đen trắng xen kẽ. Cho biết toạ độ của hai ô (toạ độ của một ô là một cặp số nguyên có giá trị trong pham vi từ 1 đến 8, toạ độ dòng trước, toạ độ cột sau). Hỏi hai ô đã cho có cùng màu với nhau hay không ? (Trả lời là có hoặc không) Ví dụ : Toạ độ hai ô đã cho là 1 1 2 2 thì trả lời là CÓ Toạ độ hai ô đã cho là 1 1 1 4 thì trả lời là KHÔNG. Đáp án : 1 2 3 4 5 D B C D B Câu 6 : INPUT : Hai cặp toạ độ (4 số nguyên dương) OUTPUT : Khẳng định có hoặc không.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_an_dien_tu_10_0231.pdf
  • pdfkimtra_1_2752.pdf
  • pdfktr15p_lop10_chuong2_huyendtt_2777.pdf
  • pdfktra45p_lop10_huyendtt_4178.pdf
  • pdfkh_bai3_10_0796.pdf
  • pdflop_10_lop_11_3747.pdf
  • pdflp10_1_9004.pdf
  • pdflp10_k_2_5204.pdf
  • pdfpnkimt_1_876.pdf
  • pdftin_hoc_10_417.pdf
Tài liệu liên quan