Các đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Hóa học 11 cơ bản - Trường THPT Kinh Môn II

Câu 2( 2,5 điểm):

1/ Viết phương trình điện li và tính pH của dung dịch:

a/ H2SO4 0,005M. (0,5 điểm)

b/ NaOH 0,01M .(0,5 điểm)

2/ Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,12M với 200 ml dung dịch KOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,1M thu dung dịch X và m g kết tủa. Tính pH dung dịch X và m g kết tủa.(1,5 điểm)

Câu 3 (2,5 điểm):

Dẫn toàn bộ 1,008 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

a. Xác định muối tạo thành và viết phương trình phản ứng xảy ra.(1 điểm)

b/ Tính khối lượng kết tủa thu được.(1 điểm).

c/ Lọc tách kết tủa, dung dịch sau phản ứng đun nhẹ. Tính thể tích khí thoát ra (đktc).

Câu 4 (2 điểm):

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O.

a/ Xác định công thức đơn giản nhất của X. (1,5 điểm)

b/ Tỉ khối hơi của X so với He là 14,5.Tìm công thức phân tử của X.(0,5 điểm).

(He = 4)

Câu 5 (1điểm):

Cho 4,17 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,56 lít

khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch B.

a/ Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan.(0,5 điểm)

b/ Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. (0,5 điểm).

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 3589 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các đề kiểm tra chất lượng học kì I môn Hóa học 11 cơ bản - Trường THPT Kinh Môn II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT KINH MÔN II Ban chuyên môn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Hóa học 11 – Cơ bản Năm học: 2011-2012 Thời gian: 45 phút. Đề số 1 (Cho: K= 39; Al=27; Mg=24; Ca=40; Ba = 137; S = 32; H=1; C=12; N=14; O=16; Cl=35,5) Câu 1 (2điểm): Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau: a. Cu + HNO3 loãng NO + ? + ? b. SiO2 + HF ® c. Na2SO4 + BaCl2 → d. Muối amoni sunfat tác dụng với dung dịch NaOH Câu 2( 2,5 điểm): 1/ Viết phương trình điện li và tính pH của dung dịch: a/ HNO3 10 -3M. (0,5 điểm) b/ Ba(OH)2 0,005M.(0,5 điểm) 2/ Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 1M và HCl 0,8 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,85M thu dung dịch X và m g kết tủa. Tính pH dung dịch X và m g kết tủa.(1,5 điểm) Câu 3(2,5 điểm): Dẫn toàn bộ 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,45M. a. Xác định muối tạo thành và viết phương trình phản ứng xảy ra.(1 điểm) b/ Tính khối lượng kết tủa thu được.(1 điểm). c/ Lọc tách kết tủa, dung dịch sau phản ứng đem tác dụng với lượng dư dung dịch Ca(OH)2. Tính khối lượng kết tủa thu được.(0,5 điểm ) Câu 4(2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. a/ Xác định công thức đơn giản nhất của A. (1,5 điểm) b/ Tỉ khối hơi của A so với H2 là 23.Tìm công thức phân tử của A.(0,5 điểm). Câu 5(1điểm): Cho 5,3gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag vào dung dịch HNO3 (dư) thu được 3,36 lít khí NO (đktc)sản phẩm khử duy nhất.và dung dịch B. a/ Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan.(0,5 điểm) b/ Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. (0,5 điểm). TRƯỜNG THPT KINH MÔN II Ban chuyên môn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Hóa học 11 – Cơ bản Năm học: 2011-2012 Thời gian: 45 phút Đề số 2 (Cho: K= 39; Al=27; Mg=24; Ca=40; Ba = 137; S = 32; H=1; C=12; N=14; O=16; Cl=35,5) Câu 1 (2điểm): Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau: a. Cu + HNO3 đặc NO2 + ? + ? b. NaOH + FeCl3 → c. NaHCO3 + NaOH → d. Muối amoni nitrat tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 Câu 2( 2,5 điểm): 1/ Viết phương trình điện li và tính pH của dung dịch: a/ HCl 10 -3M. (0,5 điểm) b/ Ba(OH)2 0,05M.(0,5 điểm) 2/ Trộn 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,17 M với 250 ml dung dịch H2SO4 0,05M và HNO3 0,04M thu dung dịch X và m g kết tủa. Tính pH dung dịch X và m g kết tủa.(1,5 điểm) Câu 3 (2,5 điểm): Dẫn toàn bộ 2,8 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M. a. Xác định muối tạo thành và viết phương trình phản ứng xảy ra.(1 điểm) b/ Tính khối lượng kết tủa thu được.(1 điểm). c/ Tính khối lượng của CaCO3 cần để tác dụng với dd HCl dư thu 2,8 lít khí CO2 (đktc). Câu 4 (2 điểm): Trong phân tử hợp chất hữu cơ X có thành phần % khối lượng các nguyên tố: %C = 54,54; %H = 9,1, còn lại là oxi. a/ Xác định công thức đơn giản nhất của X. (1 điểm) b/ Tỉ khối hơi của X so với CH4 là 5,5.Tìm công thức phân tử của X.(0,5 điểm). c/ Đốt cháy 0,015mol hợp chất X thu được V lít khí CO2 (đktc). Tìm V.(0,5 điểm). Câu 5 (1điểm): Cho 0,899 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe, Zn vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 1,12lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch B. a/ Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan.(0,5 điểm) b/ Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. (0,5 điểm). TRƯỜNG THPT KINH MÔN II Ban chuyên môn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Hóa học 11 – Cơ bản Năm học: 2011-2012 Thời gian: 45 phút Đề số 3 (Cho: K= 39; Al=27; Mg=24; Ca=40; Ba = 137; S = 32; H=1; C=12; N=14; O=16; Cl=35,5) Câu 1 (2điểm): Hoàn thành và cân bằng các phản ứng sau: a. Fe + HNO3 loãng NO + ? + ? b. MgCl2 + AgNO3 → c. NH4Cl + KOH d. Muối Natri cacbonat tác dụng với dung dịch HCl dư. Câu 2( 2,5 điểm): 1/ Viết phương trình điện li và tính pH của dung dịch: a/ HNO3 10 -2M. (0,5 điểm) b/ Ca(OH)2 0,005M.(0,5 điểm) 2/ Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 300 ml dung dịch NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,05M thu dung dịch X và m g kết tủa. Tính pH dung dịch X và m g kết tủa.(1,5 điểm) Câu 3 (2,5 điểm): Dẫn toàn bộ 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 600ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M. a. Xác định muối tạo thành và viết phương trình phản ứng xảy ra.(1 điểm) b/ Tính khối lượng kết tủa thu được.(1 điểm). c/ Lọc tách kết tủa, dung dịch sau phản ứng đem tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Tính thể tích khí thoát ra (đktc). Câu 4 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. a/ Xác định công thức đơn giản nhất của X. (1,5 điểm) b/ Tỉ khối hơi của X so với O2 là 1,875.Tìm công thức phân tử của X.(0,5 điểm). Câu 5 (1điểm): Cho 4,21 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 2,688 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch B. a/ Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan.(0,5 điểm) b/ Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng. (0,5 điểm).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHóa11Đề HK 1Tự luận Ban Cơ bản.doc
Tài liệu liên quan