Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học hữu cơ

32/ Mỗi nguyên tử cacbon trong phân tử benzen ở trạng thái :

a) Kích thích b) Lai hoá sp2

c) Tự phân cực d) Cân bằng động

33/ Những phương pháp chế hoá dầu mỏ chủ yếu là :

a) Crackinh xúc tác b) Crackinh bằng nhiệt

c) Chưng cất d) Cacbon hoá

Phương pháp nào sai ?

34/ Hỗn hợp gồm các hiđrocacbon có 6 – 10 nguyên tử cacbon trong phân tử tạo thành:

a) Xăng b) Dầu lửa

c) Ligroin d) Dầu gozoin

35/ Sản phẩm chưng cất dầu mỏ là :

1, Mazut; 2, Xăng; 3, Dầu lửa; 4, Ligroin; 5, Dầu gozoin

Hãy xếp các sản phẩm trên theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi :

a) 2, 4, 3, 5, 1 b) 2, 3, 5, 4, 1

c) 4, 3, 2, 1, 5 d) 5, 2, 3, 1, 4

 

doc9 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc387 câu hóa học trắc nghiệm.doc
Tài liệu liên quan