Chuyên đề Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu An Việt

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC VIẾT TẮT 2

SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 3

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4

1.1 Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.1.1. Khái niệm về bán hàng 4

1.1.2. Khái niệm về xác định kết quả bán hàng 4

1.1.3. Mối quan hệ về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4

1.2 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5

1.4. Doanh thu bán hàng và các khoản làm giảm trừ doanh thu 5

1.4.1. Doanh thu bán hàng 5

1.4.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 7

1.4.3. Cách xác định kết quả bán hàng 7

1.5. Phưong pháp tính giá hàng hoá 7

1.6. Các phương thức bán hàng 8

1.6.1. Phuơng thức bán buôn 9

1.6.2.Phương thức bán lẻ 9

1.7. Các phương thức thanh toán 10

1.7.1. Phuơng thức thanh toán ngay bằng tiền mặt 10

1.7.2. Phuơng thức thanh toán không dùng tiền mặt 10

1.8. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10

1.9. Chứng từ kế toán sử dụng 11

1.10. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 11

1.10.1. Tài khoản sử dụng 11

1.10.2. Hạch toán giá vốn hàng bán 15

1.11. Kế toán xác định kết quả bán hàng 17

1.11.1 Chi phí bán hàng 17

1.11.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 19

1.11.3 Xác định kết quả bán hàng 22

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SX&XNK AN VIỆT 25

2.1. Những vấn đề chung về công ty TNHH SX&XNK An Việt 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH SX&XNK An Việt 25

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 28

2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 38

2.2.1. Tổ chức kế toán tại công ty TNHH SX&XNK An Việt 38

2.2.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 41

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SX&XNK AN VIỆT 72

3.1. Nhận xét chung 72

3.2. Ưu điểm 73

3.2. Nhược điểm 74

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng tại Công ty TNHH SX&XNK An Việt 75

KẾT LUẬN 77

 

doc80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu An Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập khẩu An Việt.doc
Tài liệu liên quan