Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Nh- vậy P chứa thừa số x – y

Ta lại thấy nếu thay x bởi y, thay y bởi z, thay z bởi x thì P không đổi(ta nói đa thức P

có thể hoán vị vòng quanh bởi các biến x, y, z). Dođó nếu P đ` chúa thùa số x – y thì

cũng chúa thừa số y – z, z – x. Vậy P phải có dạng

pdf16 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 14677 | Lượt tải: 164download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8.pdf
Tài liệu liên quan