Chuyên đề Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hòa

Hàng ngày kế toán viên phụ trách từng phần hành căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra nhập vào máy và lập các chứng từ ghi sổ. Đối với những nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, chứng từ gốc sau khi được kiểm tra, được ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc. Cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào các chứng từ gốc để lập các chứng từ ghi sổ.Chứng từ ghi sổ sau khi được lập xong được chuyển tới kế toán trưởng ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ chứng từ gốc kèm theo.Bộ phận này ghi sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái.

Cuối tháng khoá sổ tìm ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có của từng tài khoản trên sổ cái. Tiếp đó căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản tổng hợp.

Tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có của tất cả các tài khoản tổng hợp trên bảng cân đối số phát sinh phái khớp với nhau và khớp với tổng số tiền của sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Tổng số dư nợ và tổng số dư có của các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp nhau và số dư tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải khớp với số dư của tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết của phần kế toán chi tiết. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu trên. Bảng cân đối số phát sinh được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác.

Đối với tài khoản có mở sổ hoặch thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi vào các sổ kế toán tổng hợp, được chuyển lên các bộ phận kế toán chi tiết có liên quan để làm căn cứ ghi vào các sổ hoạch thẻ chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản. Cuối tháng cộng các sổ hoặc thẻ chi tiết lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với sổ cái thông qua bảng cân đối số phát sinh.

 

doc73 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 25/06/2013 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hoà.doc
Tài liệu liên quan