Chuyên đề Đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản của Việt Nam

Trong xu thế hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới các dự án thực hiện bằng nguồn vốn nước ngoài ngày càng tăng cùng với nhiều nhà đầu tư nước ngoài nên hoạt động đấu thầu quốc tế đã và đang trở nên sôi động ở nước ta.

Theo qui định tại khoản một điều 10 của qui chế đấu thầu ban hành ngày 1/9/1999 thì chủ đầu tư chỉ được tổ chức đấu thầu quốc tế trong trường hợp sau:

- Đối với gói thầu mà không có nhà thầu nào trong nước có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc ở nước ngoài có qui định trong điều ước phải là đấu thầu quốc tế.

Hoạt động đấu thầu quốc tế được tiến hành theo trình tự gần giống như trình tự hoạt động đấu thầu trong nước nhưng có điều các đơn vị tham gia trong đấu thầu phải trải qua giai đoạn sơ tuyển.

 

doc37 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐấu thầu trong đầu t­ư xây dựng cơ bản của Việt Nam.DOC
Tài liệu liên quan