Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh

Thực hiện quan điểm làm theo năng lực h¬ưởng theo lao động, hiện nay thu nhập của ng¬ời lao động ở Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh chủ yếu là tiền l-ương và tiền tư¬ởng. Việc trả lư¬ơng cho ngư¬ời lao động không chỉ dựa vào thang bảng lư¬ơng, hợp đồng lao động mà còn căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí nhân công trực tiếp của công ty đư¬ợc xác định bằng toàn bộ chi phí tiền l¬ương, các khoản trích theo l¬ương của công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý phân xư¬ởng, nhân viên các phòng ban của Công ty.

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất thì việc trả ương sẽ căn cứ vào kết quả làm việc của chính họ và đó là việc áp dụng hình thức trả l¬ương theo sản phẩm.

 

doc68 trang | Chia sẻ: lynhelie | Ngày: 22/01/2016 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế bản Phòng kĩ thuật Phòng tài chính kế toán Phòng hành chính quản lý tổng hợp Bộ phận in lưới Bộ phận in máy Bộ phận cắt xén Bộ phận đóng gấp Giám đốc công ty : Là chủ doanh nghiệp đứng dầu bộ máy của công ty có nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giám đốc có quyền ra quyết định, quyền điều hành và quản lý công ty theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc cũng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước công ty về việc quản lý và sử dụng vốn , tài sản cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Phòng tài chính kế toán : Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho giám đốc về việc bảo tồn , phát triển vốn , sử dụng vốn có hiệu quả , mang lại lợi nhuận cao, có nhiệm vụ tổ chức công tác tài chính, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính về việc thu chi trong năm, quản lý quá trình luân chuyển hàng hoá ( nhập vào , xuất ra. Chuẩn bị kinh phí để cung cấp nguồn hàng, đảm bảo tính liên tục của kinh doanh, cuối cùng phân tích hiệu quả của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Từ đó đề xuất với giám đốc những biện pháp cụ thể nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy hàng bán. Phòng hành chínhquản lý tổng hợp : Tham mưu trực tiếp cho giám đốc về tình hình tôt chức lao động, tiền lương trong công ty .Chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyển dụng , đào tạo đội ngũ nhân viên, đảm bảo đáp ứng lực lượng phục vụ cho từng thời kì kinh doanh cũng như hệ thống tiêu thụ lâu dài. Theo dõi và đưa ra các chính sách khen thưởng, kỉ luật nhằm hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh, tổ chức và quản lý sắp xếp bố trí hơp lý cho các bộ phận trong công ty, lập quỹ lương , chế độ bảo hiểm lao động chocán bộ công nhân viên công ty. • Phòng kế hoạch bán hàng : Tham mưu cho giám đốc về công tác kế hoạch và điều độ nghiên cứu - sản xuất , nghiên cứu thị trường, mua các yếu tố đầu vào, bán các yếu tố đầu ra , lập chương trình quảng cáo, tiếp cận với khách hàng. Tổ chức nghiên cứu và phát triển thị trường, đối thủ cạnh tranh để từ đó đưa ra các phương pháp kinh doanh có hiệu quả . Thâm nhập sản phẩm vào thị trường đảm bảo chiến lược kinh doanh của công ty từng tháng từng năm và tương lai lâu dài, đảm bảo cho việc ngày càng đưa ra thị trường nhiều mẫu mã và sản phẩm mới . Thực hiện chính sách đa dạng hoá sản phẩm , kết hợp với các nhà cung cấp sản phẩm để lập ra các chiến lược kinh doanh, xúc tiến nhằm thúc đẩy kinh doanh . Giúp phòng tổ chức lao động tiền lương đưa ra các chính sách thưởng phạt cho từmg sản phẩm , từng sáng kiến , từng hiệu quả...Nhằm tăng doanh thu bán hàng. Giúp phòng kế toán có phương án mua , nhập hàng , dự trữ hàng hoá đảm bảo tính liên tục kinh doanh mà không bị lưu đọng hàng hoá và vốn. • Phòng thiết kế chế bản : Phòng này chịu trách nhiệm thiết kế tạo mẫu cho sản phẩm , ra maket theo yêu cầu của từng đơn đặt hàng . Phòng này còn có chức năng hỗ trợ cho phòng kế hoách bán hàng nghiên cứu thị trường , tạo ra nhiều sản phẩm và mẫu mã mới để phòng bán hàng có thể lập chương trình quảng cáo , tiếp cận thu hút khách hàng . Phòng kĩ thuật : Kiểm tra lại những việc mà phòng thiết kế đã tạo ra , cùng với bộ phận thiết kế cung cấp nhiều giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng - tối ưu nhất trong đầu tư . xây dựng về quản lý các quy trình công nghệ sản xuất , các loại sản phẩm đề xuất phương hướng phát triển cơ cấu mặt hàng , nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm và mẫu mã mới . Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình nghiên cứu sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lý hoá sản xuất phát triển công nghệ in ấn và thiết kế quảng cáo. Qua việc nghiên cứu tổ chức bộ máy quản lý của công ty có thể thấy Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh đã có một cơ cấu tổ chức quản lý tương đối hoàn thiện , khoa học và linh hoạt, phù hợp với điều kiện của công ty và nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay . Với cách thức quản lý gọn nhẹ , chức trách rõ ràng không bị vướng mắc khi xử lý tình huống , các chỉ thị mệnh lệnh được truyền đạt trực tiếp nhanh gọn không qua nhiều khâu trung gian , bên cạnh đó bộ máy quản lý vẫn còn tồn tại những vấn đề sau : Đội ngũ cán bộ công nhân viên trình độ chuyên môn ở một số lĩnh vực tin học chưa sâu nên hoạt động kinh doanh còn hạn chế , do đôi lúc còn chưa đáp ứng được mong muốn của khách hàng và phát triển sản phẩm , phát triển thị trường của công ty . Giám đốc công ty đòi hỏi phải là người có trình độ quản lý giỏi , hiểu biết sâu rộng về thị trường, về sản phẩm cũng như nghiệp vụ chuyên môn, phải có tính cứng rắn quyết đoán trong điều hành quản lý thì mới điều hành được mô hình quản lý trực tuyến này. Việc sử dụng các chính sách về lao động tiền lương đôi khi chưa thoả đáng do đó chưa kịp thời khuyến khích động viên người lao động hoàn thành nhiệm vụ của họ. 2.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán : Cùng với nhiệm vụ và vai trò của mình , xuất phát từ đặc điểm của tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh , bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức kế toán tập chung. Tức là toàn bộ công tác kế toán được thực hiện tại phòng kế toán tài chính. Tại đây nhân viên kế toán sẽ tập hợp số liệughi sổ, hạch toán chi phí, tính kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính. Tất cả các tài liệu chứng từ ban đầu đều được thu thập và tập trung tại phòng kế toán để xử lý .Vì Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh là một doanh nghiệp vừu và nhỏ nên việc tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung là phù hợp , đảm bảo sự tập trung thống nhất đối với công tác kế toán . Phòng kế toán tài chính gồm : 5 người được phân công nhiệm vụ theo chuyên môn của từng người : Kế toán trưởng : Phụ trách chung, có nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn toàn bộ công tác kế toán thống kê phân tích thông tin kinh tế trong công ty. Tập hợp số liệu trong kỳ để lập báo cáo tài chính. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ , thể lệ về quản lý kế toán tài chính và chế độ kế toán. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy tài chính kế toán giúp giám đốc công ty tổ chức thực hiện công tác tài chính của công ty theo đúng pháp lệnh kế toán. Kế toán trưởng của công ty có quyền và nhiệm vụ theo điều lệ kế toán trưởng do Nhà Nước đặt ra. Kế toán tổng hợp : Có nhiệm vụ tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, báo cáo với kế toán trưởng để tính giá thành sản phẩm. Theo dõi tình hình tăng, giảm và tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), đông đốc kiểm tra công việc kế toán hàng ngày của công ty. Kế toán thanh toán: Theo dõi các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để mở sổ chi tiết tình hình thanh toán cho các hoạt động của công ty như ( thanh toán tiền hàng, tiền lương, tiền mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm....). Ngoài ra còn có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh vào chứng từ sổ sách tiền gửi , tiền vay ngân hàng. Kế toán tài sản cố định : Ghi chép , tổng hợp chính xác số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có. Đồng thời tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao tài sản cố định và chi phí sản xuất, theo dõi lập kế hoạch sửa chữa tài sản cố định . Thủ quỹ : Là người thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt trên cơ sở chứng từ hợp lệ, hợp pháp kiêm nhiệm bảo quản các chứng từ sổ sách, con dấu của công ty SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT MINH : Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán TS cố định Thủ quỹ 2.4. Đặc điểm hệ thống các chứng từ kế toán tại Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh. Hiện nay Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ đó là : Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ : Dùng để đăng kí chứng từ ghi sổ đã lập và để hệ thống hoá thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh. Số hiệu của chứng từ ghi sổ do kế toán viên lập , chứng từ ghi sổ được sắp xếp trật tự theo số tự nhiên trong suốt niên độ kế toán ở sổ đăng kí chứng từ ghi sổ hoặc có thể ghi theo từng quý ( kỳ kế toán). Sổ cái : Là sổ tài khoản cấp 1 , có thể đóng thành quyển hoặc tờ rời song phải đánh số trang và đăng kí theo quy định. - Ngoài các chứng từ sổ sách trên còn có các chứng từ khác được sử dụng trong công ty như : Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng chấm công Bảng thanh toán lương sản phẩm Phiếu thu, chi tiền mặt Thẻ kho - Hoá đơn bán hàng... - Về hệ thống tài khoản, hiện nay Công ty đang sử dụng 36 tài khoản bao gồm: TK111, 112, 131, 138, 139, 141, 152, 153, 211, 212, 214, 311, 331, 333, 334, 338,3 41, 411, 416, 421, 441, 461, 431,5 11, 621, 622, 627, 631, 642, 821, 911... * Tổ chức vận dụng chế độ kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ. Hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc ghi vào bảng kê theo thứ tự thời gian đồng thời phân loại để ghi vào sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết, bảng phân bổ. Cuối tháng cộng số liệu trên các sổ kế toán chi tiết, bảng phân bổ, bảng kê để ghi vào nhật ký chứng từ và sổ cái. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ tại Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh. Sổ chi tiết Sổ quỹ Chứng từ gốc Bảng kê Bảng phân bổ Nhật ký chứng từ Sổ cái Bảng tổng hợp số liệu chi tiết Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra Ghi chú: II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT MINH . 1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn được các nhà quản lý quan tâm, vì chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm người quản lý nắm được tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ cũng như kết quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác, đầy đủ, kịp thời là công việc cần thiết cấp bách ở tất cả các doanh nghiệp sản xuất hiện nay. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh là vừa và nhỏ nhưng sản phẩm của Công ty lại hết sức đa dạng, mỗi đơn đặt hàng là những sản phẩm với yêu cầu về mẫu mã và chất lượng khác nhau. Do đó hạch toán toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lại càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Từ đó đòi hỏi kế toán phải đi sâu quản lý chặt chẽ theo từng loại sản phẩm. 2. Hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh 2.1.Cấu thành chi phí Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh do đó tất yếu phải tính giá thành sản phẩm. Để phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm kế toán phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. - Chi phí NVL trực tiếp bao gồm: + Chi phí về NVL chính: giấy + Chi phí về NVL khác: mực, kẽm,lô in, các hoá chất khác... + Công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất: găng tay, khẩu trang... - Chi phí nhân công trực tiếp gồm toàn bộ số tiền công và các khoản phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp, nhân viên quản lý phân xởng, nhân viên quản lý v.v. - Chi phí sản xuất chung bao gồm: các chi phí về điện, nước, điện thoại phục vụ cho nhu cầu của Công ty, các chi phí về phim, gia công, cán láng... 2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh có nhiệm vụ hoạt động gia công in ấn các loại sách, báo, tạp chí, nhãn, mác.v.v . Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tiến hành dựa vào các đơn đặt hàng của khách hàng với khối lượng sản phẩm in luôn thay đổi. Quy trình công nghệ sản xuất được bố trí thành các bước công nghệ rõ ràng và khép kín. Bên cạnh đó sản phẩm của công ty lại mang tính chất đặc thù riêng của ngành in, hoạt động sản xuất diễn ra liên tục gối đầu nhau. Xuất phát từ những điều kiện cụ thể đó của Công ty và để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của Công ty là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 2.3. Phương pháp hạch toán chi phí 2.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp - Đặc điểm NVL của Công ty NVL là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong sản xuất, nó là yếu tố chính nhằm tạo ra sản phẩm. Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh với hoạt động chính là gia công in ấn do đó NVL mà Công ty sử dụng là những vật liệu mang tính chất đặc thù của ngành in, gồm giấy, mực , kẽm, lô in, vật liệu và các hoá chất khác.... Chi phí NVL của Công ty thường chiếm tới 75% giá thành sản phẩm, đó là một tỉ lệ lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Vì vậy việc tập hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời chi phí vật liệu có tầm quan trọng trong việc tính giá thành sản phẩm, đồng thời góp phần tìm ra các biện pháp sử dụng hợp lý tiết kiệm NVL từ đó giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. NVL của Công ty được hạch toán chi tiết tới tài khoản cấp 2 và chia làm những loại sau: Loại 1 : Giấy, được theo dõi trên tài khoản 1521. Đây được coi là vật liệu không thể thiếu được trong quá trình sản xuất của Công ty. Chi phí vật liệu giấy thường chiếm tới 60% - 70% trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Loại 2 : Bao gồm toàn bộ các chi phí khác như mực, kẽm, lô in, hoá chất các loại...Đây là những vật liệu góp phần nâng cao tính năng hoàn thiện sản phẩm in. Kế toán vật liệu tiến hành hạch toán toàn bộ các khoản chi phí vật liệu kể trên vào chi phí NVL trực tiếp. Ngoài ra kế toán NVL còn tính vào chi phí NVL trực tiếp cả các chi phí về CCDC như : khẩu trang, găng tay,... phục vụ cho sản xuất. Vật liệu giấy của Công ty được chia thành nhiều chủng loại khác nhau như: giấy offset, giấy couches, giấy woodfee... Trong mỗi loại giấy này lại có nhiều loại và khác nhau về định lượng cũng như khuôn khổ. VD: Bãi bằng - 60 g/ m2 ( 39*54 ) Couches - 150 g/ m2 (79*109) Couches - 105 g/ m2 (79*109) Có thể thấy rằng vật liệu về giấy của Công ty rất đa dạng nên khi có hợp đồng được ký kết với khách hàng, Công ty phải dựa theo tính chất kỹ thuật, yêu cầu của sản phẩm, xem khách hàng đặt mẫu mã đơn giản hay phức tạp, với giá cả là bao nhiêu để lựa chọn loại giấy cho thích hợp với hợp đồng. Về mực cũng như giấy, chủng loại Công ty sử dụng rất đa dạng, có nhiều loại, nhiều màu sắc khác nhau như: mực đen, mực đỏ, mực xanh, mực vàng... trong mỗi loại mực lại bao gồm mực của Nhật, Trung Quốc, Đức, Đài Loan....Do tính chất đa dạng như vậy nên khi đặt hàng, khách hàng phải nói rõ sản phẩm của mình cần màu sắc gì và có mẫu mầu kèm theo để trong quá trình sản xuất công nhân có thể theo đó mà lựa chọn các loại mực cho thích hợp với những mẫu mã kiểu cách của khách hàng đặt. Như vậy trong quá trình sản xuất Công ty chỉ được tiến hành sản xuất sau khi đã ký hợp đồng in với khách hàng. Việc hạch toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh hiện nay được thực hiện theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tình hình nhập, xuất, tồn kho các loại NVL được hạch toán một cách thường xuyên liên tục. - Trình tự tập hợp chi phí NVL trực tiếp: Khi một hợp đồng được ký với khách hàng, phòng kế hoạch sẽ lập một lệnh sản xuất, ghi rõ những yêu cầu về sản phẩm in, phân xưởng khi tiến hành sản xuất sẽ dựa trên lệnh sản xuất đó viết phiếu xin lĩnh vật tư đưa lên phòng kế toán để phòng kế toán viết phiếu xuất vật tư. Biểu 1 Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh PHIẾU XUẤT VẬT TƯ Số 57 Ngày 10 tháng 10 năm 2008 Tên đơn vị lĩnh : Hoài Trung (Máy 560) Lĩnh tại kho : An Dương STT Tên tài liệu ĐVT SL Đơn giá(đ) Thành tiền Ghi chú 1 Dầu hoả lít 10 3700 37.000 2 Mực đỏ nhật kg 01 110.830 3 Kẽm TQ tấm 50 54.930 2.746.500 4 Lỡi dao trổ nhỏ hộp 01 20.000 5 Xà phòng hộp 03 4.000 12.000 Cộng thành tiền (viết bằng chữ) Người lĩnh Kế toán Thủ kho Thủ trưởng đơn vị Hiện nay NVL xuất kho được Công ty xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Các vật liệu như mực, vật liệu khác thì kế toán không xác định được riêng cho từng đơn đặt hàng nhưng riêng vật liệu giấy thì kế toán sẽ căn cứ vào phiếu xin xuất giấy do phòng kế hoạch đã tính toán cho từng đơn đặt hàng để viết phiếu xuất giấy. Biểu 2 Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh PHIẾU XUẤT GIẤY Số 125 Ngày 15 tháng 10 năm 2008 Tên đơn vị lĩnh : Anh Hùng (Máy 2 màu) Lĩnh tại kho : An Khánh STT Tên tài liệu ĐVT SL ĐG(đ) Thành tiền Ghi chú 1 Bãi Bằng 60g/m2 (84x120) tờ 3.588 637 2.285.556 82(sx) 2 C’105g/m2(79x109) tờ 5.853 1.146 670.410 80(sx) 3 Offset 70g/m2 (84x120) tờ 250 1.046 261.500 82(sx) 4 Bãi Bằng 60g/m2 (79x109) tờ 52 540 28.080 80(sx) Cộng thành tiền (viết bằng chữ ): Ngời lĩnh Kế toán Thủ kho Thủ trởng đơn vị Định kỳ 5 - 7 ngày kế toán vật liệu căn cứ vào phiếu xuất vật liệu, phiếu xuất giấy tiến hành vào sổ chi tiết vật liệu theo từng loại như giấy, mực, kẽm, vật liệu khác.v.v Biểu 3 SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Tên vật liệu: Giấy STT Ngày Số phiếu xuất DIỄN GIẢI ĐVT SL ĐGiá (đồng) Thành tiền D đầu kỳ P/s trong kỳ ........... 32 15/1 125 sx 82 tờ 3588 637 2.285.556 sx 80 tờ 52 540 28.080 35 20/1 137 sx 109 tờ 3985 567 2.259.495 .......... ..... ............ ................. 65 31/1 235 sx 146 tờ 145 540 78.300 Cộng T10/2008 201.102.573 Cuối tháng kế toán vật liệu tiến hành tổng hợp số liệu trên các sổ chi tiết của từng loại vật liệu, xác định giá trị từng loại NVL xuất dùng trong tháng. Đồng thời kế toán NVL căn cứ vào toàn bộ số phiếu xuất vật tư, phiếu xuất giấy trong tháng để lập chứng từ ghi sổ. Kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 621 201.102.573 Có TK 152 201.102.573 Số liệu trên được trích từ Biểu số 4 - CTGS số 61 tháng 10/2008 Cuối quý kế toán vật liệu chuyển toàn bộ chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ cho kế toán tổng hợp để kế toán tổng hợp vào sổ đăng ký chứng từ và vào Sổ cái TK 621.(Biểu số 5, số 6) Biểu 4 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO ĐÔNG NAM Á CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 61 STT Trích yếu Tài khoản Số tiền Nợ Có Nợ Có 1 Xuất giấy T10/2008 621 1521 201.102.573 201.102.573 Ngày31tháng 10 năm 2008 Người vào sổ Thủ trưởng đơn vị Biểu 5 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHẬT MINH SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Quí 4/2008 Chứng từ ghi sổ Tài khoản Số tiền Số hiệu NT Nợ Có Nợ Có 09 3/10 627 111 10.921.000 10.921.000 10 334 111 3.874.974 3.874.974 ........ ... ...... .............. .............. 15 627 111 500.000 500.000 16 627 111 16.012.583 16.012.583 19 334 111 15.594.150 15.594.150 ....... ........ ............ ............... .............. 61 621 1521 201.102.573 201.102.573 62 15/12 621 152 50.695.890 50.695.890 153 10.512.931 10.512.931 Ngày31tháng 12 năm 2008 Người vào sổ Thủ trưởng đơn vị Biểu 6 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621 NT ghi sổ CTừ DIỄN GIẢI Số ĐK CTGS TK ĐƯ Số phát sinh S N Nợ Có 10/2008 Xuất giấy SX 61 1521 201.102.573 Vật t 62 Vật liệu khác 1522 50.695.890 CCDC 153 10.512.931 11/2008 Xuất giấy SX 63 1521 158.354.621 Vật t 64 Vật liệu khác 1522 39.588.655 CCDC 153 8.876.330 12/2008 Xuất giấy SX 65 1521 285.156.598 Vật t 66 Vật liệu khác 1522 71.289.156 CCDC 153 14.737.220 Cộng Q4/2008 840.313.974 K/c CPNVLTT 840.313.974 2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Thực hiện quan điểm làm theo năng lực hưởng theo lao động, hiện nay thu nhập của ngời lao động ở Công ty TNHH quảng cáo Nhật Minh chủ yếu là tiền lương và tiền tưởng. Việc trả lương cho người lao động không chỉ dựa vào thang bảng lương, hợp đồng lao động mà còn căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí nhân công trực tiếp của công ty được xác định bằng toàn bộ chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý phân xưởng, nhân viên các phòng ban của Công ty. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất thì việc trả ương sẽ căn cứ vào kết quả làm việc của chính họ và đó là việc áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Tiền lương TTế = Sản phẩm TTế * Đơn giá tiền lương Việc xác định đơn giá tiền lương ở mỗi bộ phận sản xuất là khác nhau, do vậy khi tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất kế toán cần nắm vững được đơn giá tiền lương cho từng loại công việc cụ thể. Kế toán tiền lương sẽ tính lương trên cơ sở sản phẩm thực tế công nhân sản xuất và đơn giá tiền lương. Sản phẩm thực tế công nhân sản xuất được xác định dựa vào Báo cáo kết quả sản xuất. Báo cáo này do quản đốc phân xưởng theo dõi và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của từng công nhân trong tháng. Do đặc thù của ngành in có một số loại máy do một công nhân phụ trách thì việc tính lương sản phẩm cho họ là đơn giản chỉ cần căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương có sẵn. VD: T10/2008 Biểu 7 BẢNG TÍNH LƯƠNG MÁY 1 MÀU (2800) Anh Nguyễn Văn Tuấn Tên công việc Đ/giá sp KL cviệc ht (ca 1,2) Ca 3, lễ Thành tiền Khuôn in 1000đ 27 khuôn 27.000 Tờ in hệ số 1 0,8đ Tờ in hệ số 2 1,2đ 163.000 tờ 195.600 Tờ in hệ số 3 2,5đ 20.000 tờ 50.000 Khuôn khoán HS 1 1800đ Khuôn khoán HS 2 4000đ 56 khuôn 224.000 Khuôn khoán HS 3 6000đ 34 khuôn 204.000 Giờ phụ 1500đ 41 61.500 Cộng 762.100 Tuy nhiên cũng có những loại máy phải do nhiều ngời phụ trách thì việc tính lương cho mỗi người phải tính theo điểm (máy 3 màu). Điểm của mỗi người được tính dựa vào số ngày công và hệ số tay nghề của họ. Việc xác định ngày công này cũng do quản đốc phân xưởng theo dõi. Hàng ngày quản đốc phân xưởng sẽ có trách nhiệm ghi thời gian làm việc của từng công nhân trong phân xưởng mình vào bảng chấm công. Cuối tháng đồng thời gửi bảng chấm công và báo cáo sản xuất cho phòng kế toán. Trên cơ sở đó kế toán sẽ xác định tiền lương mà từng người được hưởng. VD: T10/2008 Anh Vũ Đại Thắng - máy 2 màu Hệ số 0,75 Số ngày công: 24 Số điểm: 18 13.970.862 1 điểm = = 51.978đ 267 Tổng lương = 18 * 51.978 = 935.604 đ (Trích Bảng thanh toán tiền lương tháng 10/2008 - Máy 3 màu) - Biểu 9 Ngoài việc tính lương theo sản phẩm công ty còn có chế độ tiền lương, tiền thưởng và tiền công làm thêm giờ cho công nhân.Đơn giá tiền công mà công nhân làm vào ngày lễ, chủ nhật được nhân thêm hệ số 2 so với đơn giá tiền lương sản phẩm nếu công nhân làm vào ngày thường. Hiện nay Công ty có tiến hành in rất nhiều các loại sách, báo, tạp chí. Có loại sách, báo phát hành hàng tháng, các tạp trí của đài truyền hình ,các nhãn mác trên mọi chất liệu , biển quảng cáo v.v. Để phục vụ cho việc hoàn thành đúng thời hạn giao hàng củu từng hợp đồng thì đôi khi công nhân phải tiến hành làm việc ca 3. Đơn giá tiền lương sản phẩm cho công nhân làm việc ca 3 cũng khác so với đơn giá tiền lương sản phẩm làm ca1, ca2 Đơn giá tiền lương = Đơn giá tiền lương * 1,35 sản phẩm làm ca 3 sản phẩm làm ca 1 VD: Biểu 8 BẢNG TÍNH LƯƠNG MÁY 1 MÀU(560) Anh Đại Tên công việc Đgiá sp Ca 1,2 Ca 3, lễ Thành tiền Khuôn in 1000đ 20 khuôn 5 khuôn 26.750 Tờ in hệ số 1 0,8đ Tờ in hệ số 2 1,2đ 150.000 tờ 180.000 Tờ in hệ số 3 2,5đ 25.000 tờ 84.375 Khuôn khoán HS 1 1800đ Khuôn khoán HS 2 4000đ 50 khuôn 5 khuôn (lễ) 240.000 Khuôn khoán HS 3 6000đ 50 khuôn 405.000 Giờ phụ 1500đ 41 61.500 Cộng 997.625 Bảng thanh toán tiền lương được tính cho phân xưởng, mỗi bảng thanh toán tiền lương phản ánh số tiền phải trả cho cả công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng. Đối với nhân viên quản lý phân xưởng và nhân viên quản lý doanh nghiệp thì kế toán sẽ lập một bảng thanh toán lương riêng. Việc tính lương cho những nhân viên này được căn cứ vào hệ số lương cấp bậc của từng người và định mức lương tối thiểu theo qui định (từ 1/10/2008 là 180.000đ/tháng) Tổng lương = Lương cơ bản + (lương cơ bản * k * hệ số tăng thêm) Lương cơ bản = Hệ số lương cơ bản* 180.000 å lương sản phẩm khối sản xuất k = lương cơ bản khối sản xuất Hệ số tăng thêm (h): + Nếu lương cấp bậc < 320.000đ Þ h = 0,4 + Nếu lương cấp bậc 321.000đ 380.000 Þ h = 0,35 + Nếu lương cấp bậc > 380.000đ Þ h = 0,3 VD: T10/2008 Chị Lưu Thị Hoa Lương cấp bậc = 3,82 * 180.000 = 687.600 đ Þ h = 0,3 k = 5,2 Tổng lương = 687.600 + (687.600 * 5,2 * 0,3) = 1.760.256 đ (Trích Bảng thanh toán lương tổ Văn phòng T10/2008) - Biểu 10 Cùng với việc lập bảng thanh toán tiền lương kế toán phải tính toán các khoản trích theo lơng nh BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích nộp. Tỉ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ đợc công ty áp dụng theo đúng chế độ kế toán qui định BHXH = 20%TLương CB Trong đó: 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 5% tính vào lương ngời lao động BHYT = 3% TLương CB Trong đó: 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 1% tính vào lương ngời lao động Riêng kinh phí công đoàn thì công ty tiến hành trích 2% trên tiền lương cơ bản tính vào chi phí sản xuất. Như vậy tổng các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất là 19% trên Tiền lương CB và 6% tính trừ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2689.doc
Tài liệu liên quan