Chuyên đề Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và xây dựng Phú Tráng

Bảng thanh toán lương:

1. Mục đích: bảng thanh toán lương là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động, đồng thời làm căn cứ để thống kê lao động tiền lương.

2.Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Bảng thanh toán lương được lập hằng tháng theo từng bộ phận (phòng, ban.) tương ứng với bảng chấm công.

Cơ sở lập: bảng chấm công, bảng tổng hợp điểm thành tích.

Bảng bao gồm 13 cột, chia làm hai phần: -phần 1 hạch toán lương theo thời gian.

-phần 2: hạch toán lương theo sản phẩm

Cột 1, 2, 3: ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ của mỗi người

Cột 4, 5: ghi mức lương tối thiểu, hệ số lương của mỗi người

Cột 6, 7: ghi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lương.

PCTN ở đây đã được cộng vào phần HSL được hưởng đối với những người làm những công việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao. Một số trường hợp, người đó chỉ giữ chức vụ tạm thời thì PCTN sẽ được tách ra khỏi HSL.

lương cơ bản theo hệ số lương

Cột 8, 9: ghi số công làm việc và công chế độ của từng người trogn quý. Số công này được tổng hợp từ các bảng chấm công trong quý.

Cột 10: tiền lương cơ bản theo HSl.

 

doc53 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và xây dựng Phú Tráng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu và XD Phú Tráng.doc
Tài liệu liên quan