Chuyên đề Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty bách hóa Hà Nội

MỤC LỤC

Chuyên đề: HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU Ở CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI .

Lời mở đầu

Chương I:Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả

tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại .

I.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và nhiệm vụ của kế toán

kinh doanh thương mại .

1.Đặc điểm chủ yếu của hoạt động kinh doanh thương mại .

2.Nhiệm vụ của kế toán kinh doanh thương mại .

II. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ

Trong doanh nghiệp thương mại .

1.Khái niệm về tiêu thụ hàng hóa .

2.Phương pháp xác định giá vốn của hàng tiêu thụ .

3.Thủ tục ,chứng từ ,TK sử dụng trong hạch toán tieu thụ hàng hóa và xác

định kết quả tiêu thụ .

III.Các phương pháp bán hàng và phương pháp hạch toán.

A. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai

thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

1.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa .

2.Kế toán cá nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa .

B. Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

C.Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc nộp thuế

tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu.

IV. Hạch toán chiết khấu bán hàng ,hàng bán bị trả lại ,giảm giá hàng bán.

1.Hạch toán chiết khấu bán hàng.

2.Hạch toán hàng bán bị trả lại .

3.Hạch toán giảm giá hàng bán.

V. Hạch toán chi phí bán hàng ,chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định

Kết quả tiêu thụ.

1.Hạch toán chi phí bán hàng.

2.hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .

3.Xác định kết quả tiêu thụ.

VI.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng bán.

1.Hình thức Nhật Ký Sổ Cái.

2.Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ.

3.Hình thức Nhật Ký Chung.

4.Hình thức Nhật Ký chứng Từ.

 

Chương II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Bách Hóa Hà Nội .

I. Tình hình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp .

1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp .

2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh .

3.Mạng lưới và ngành kinh doanh

II.Tổ chức bộ máy ,công tác kế toán ,sổ kế toán .

1.Bộ máy kế toán và công tác kế toán.

2.Sổ kế toán của doanh nghiệp .

III.Tình hình hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công Ty Bách Hóa Hà Nội .

Chương III. Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ .

I. Nhận xét ,đánh giá ưu nhược điểm về tổ chức quy trình tiêu thụ và hạch toán tiêu thụ hàng hóa ở Công Ty Bách Hóa Hà Nội .

II. Biện pháp hoàn thiện.

PHẦN KẾT LUẬN.

 

doc97 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1194 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty bách hóa Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công Ty Bách Hóa Hà Nội.doc
Tài liệu liên quan