Chuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳng

Bài 5:Cho tam giác ABC có trọng tâm G(-2;-1) và có các cạnh AB:4x+y+15=0 vàAC:2x+5y+3=0

a) Tìm tọa độ đỉnh A và tọa độ trung điểm M của BC .

b) Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC.

Bài 6: Cho tam giác ABC có đỉnh A(-1;-3).

a) Biết đường cao BH: 5x+3y-25=0, đường cao CK: 3x+8y-12=0. Tìm tọa độ đỉnh B , C.

b) Biết đường trung trực của AB là 3x+2y-4=0 và trọng tâm G(4;-2). Tìm B, C.

Bài 7: Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết đỉnh C(4;-1) đường cao và trung tuyến

ke từ một đỉnh có phương trình 2x-3y+12=0 và 2x+3y=0.

Bài 8: Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC nếu biết A(1;3) và hai đường trung tuyến có

phương trình là x-2y+1=0 và y-1=0.

pdf26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 5318 | Lượt tải: 36download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải tích hình học phẳng.pdf
Tài liệu liên quan