Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế hoạch kinh doanh tại Công ty thiết bị y tế Phương Đông

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY 6

I. Giới thiệu về công ty thiết bị y tế phương đông 6

1. Quá trình thành lập và phát triển. 6

1.1.Lịch sử hình thành 6

1.2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 7

1.2.1. Nhiệm vụ của Công ty thiết bị y tế Phương Đông 7

1.1.2 Quyên hạn của Công ty . 8

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty thiết bị y tế Phương Đông 9

3. Khái quát về năng lực của công ty 11

3.1.Các loại mặt hàng chính của công ty 11

3.2.1.Các báo cáo kêt quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua 15

.3.2.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 19

4.Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 20

II. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế hoạch của công ty thiết bị y tế Phương Đông 21

1.Kế hoạch kinh doanh là gì? 21

2.Kế hoạch kinh doanh và vai trò của kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp 23

1.1 Ứng phó với những sự bất định và sự thay đổi 23

1.2 Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu 25

1.3 Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế 25

1.4 Làm dễ dàng cho việc kiểm tra 25

3.Sự cần thiết phải hoàn thện kế hoạch kinh doanh của công ty thiết bị y tế Phương Đông 26

3.1.Mục tiêu,chiến lược kinh doanh của công ty đòi hỏi phải phát triển vai trò của kế hoạch kinh doanh 26

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG TRONG THỜI GIAN QUA 26

1. Các loại kế hoạch hiện nay của công ty 29

2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch của công ty 30

2.1 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường 30

2.3 Căn cứ vào năng lực hiện có 31

2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước 31

3.Các phương pháp lập kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông 32

3.1. Phương pháp mô hình PIMS (chiến lược thị trường ảnh hưởng đến lợi nhuận) 32

3.2 Phương pháp cân đối 32

4. Trình tự tổ chức công tác kế hoạch của công ty 33

5. Đánh giá chất lượng công tác lập kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông 37

Phân tích công tác lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua: 37

IV. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch ở công ty thiết bị y tê Phương Đông 40

1. Những kết quả đạt được 40

2. Những mặt còn tồn tại 43

3. Những nguyên nhân 44

 

CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 46

I. Phương hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch 47

II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông 50

1. Tổ chức bộ máy lập kế hoạch 50

1.1.Xây dựng quy chế làm việc nhằm xác định rõ nhiệm,trách nhiệmcủa các bộ phận trong công tác lập kế hoạch 50

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lập kế hoạch 51

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo thị trường 52

2.1 Phải nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường 53

2.2 Phương pháp nghiên cứu 55

3. Nắm vững và khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 60

3.1 Về máy móc thiết bị 60

3.2 Về nguyên vật liệu 60

3.3 Về công tác định mức 62

3.4 Năng lực của bộ phận tổ chức thực hiện 62

4. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 62

KẾT LUẬN 65

 

 

doc65 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế hoạch kinh doanh tại Công ty thiết bị y tế Phương Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạch này cũng nhằm giúp các nhân viên liên hệ các mục tiêu của chính họ với các mục tiêu của công ty và theo dõi những tiến bộ trong công ty của bạn để có thể tiến hành những hiệu chỉnh cần thiết. 3.2.Các điều kiện mới của công ty đòi hỏi hoàn thiện kế hoạch kinh doanh Ngoài những lí do trên thì kết quả của hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua,khi mà lợi nhuận của công ty đang co xu hướng giảm do sự cạnh trạnh của những công ty thiết bị y tế khác thì việc có những kế hoạch tối ưu nhằm khai thác tối đa những lợi thế của mình,khắc phục những diểm yếu của mình sẽ tạo cho công ty một số lợi thế so với các công ty khác từ đó có thể khai thác được thị trường,tăng thị phần ,uy tín đối với khách hàng làm tăng doanh thu,giảm chi phí.từ đó lợi nhuận của công ty mới tăng nhanh được.Chính vì vậy,hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông là hết sức cần thiết và phải thực hiện ngay trong thời gian tới. 3.3 Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch và quản lí của công ty Như ta đã biết ở trên,doanh thu của công ty tăng cao nhưng lợi nhuận lai giảm xuống.từ thực tế trên ban lãnh đạo công ty đã nhân thấy công tác dự báo thị trường của công ty còn yếu kém,hơn nữa tai công ty nhân viên thực sự tốt nghiệp chuyên ngành lại không có,kinh nghiệm lập kế hoạch còn hân chế.Chính vì vậy trong chủ trương đổi mới và hoàn thiện công tác kế hoạch tại công ty,công ty đã quyết định tăng nhân sự tại phòng kế hoạch nhưng nhân viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kế hoạch hoặc những nhân viên có kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch.Từ đó,công ty mới có thể có được những kế hoạch có chất lượng nhằm đem lại cho công ty lợi nhuân cao nhất.Như vậy đối với công ty công tác kế hoạch là hết sức cần thiết và việc hoàn thiện và đổi mới công tác kế hoạch của công ty lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Chương II. Thực trạng công tác lập kế hoạch của công ty thiết bị y tế Phương Đông trong thời gian qua 1. Các loại kế hoạch hiện nay của công ty Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty là các công việc dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo gồm các chỉ tiêu kinh tế (doanh thu, thu nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận...) các chương trình đầu tư và nhu cầu vốn, cân đối các nguồn vốn cho đầu tư, các chương trình đào tạo và chi phí... Việc xây dựng kế hoạch được tiến hành theo từng giai đoạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) và phù hợp với từng loại hình sản xuất của mỗi đơn vị trực thuộc. Hiện nay,do công ty vẫn còn nhỏ,nguồn vốn kinh doanh còn chưa lớn nên chủ yếu laọi kế hoạch ở công ty là Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn (Thường là kế hoạch tháng, quý...) bao gồm các loại kế hoạch: + Kế hoạch lao động tiền lương. + Kế hoạch bảo hộ lao động. + Kế hoạch đào tạo. + Kế hoạch chính sách xã hội. + Kế hoạch tài chính. + Kế hoạch về máy móc thiết bị. + Kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại tiên tiến + Kế hoạch kiểm tra chất lượng các các thiết bị và hoá chất y tế Các kế hoạch phụ trợ do các phòng ban chức năng khác lập trên cơ sở tổng hợp từ các đơn vị dưới lên hầu như được thông qua. Riêng kế hoạch về sản xuất kinh doanh, công ty sẽ tổ chức các đơn vị bảo vệ kế hoạch nếu có sự chênh lệch lớn giữa các chỉ tiêu. 2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch của công ty 2.1 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường sản Trong nền kinh tế thị trường, thị trường là nơi quyết định sản xuất cái gì?, xuất như thế nào?, sản xuất cho ai? Chính vì vậy trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải bắt đầu bằng việc nghiên cứu thị trường - đây là khâu quan trọng đầu tiên làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đối với công ty thiết bị y tế Phương Đông cũng không thể vượt ra khỏi quy lật trên. Khi tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường đối với lĩnh vực thiết bị y, công ty cũng xem xét sự tác động của các yếu khách quan và chủ quan. Mà yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp và không nhỏ tới hoạt động của công ty đó là yếu tố môi trường bên ngoài (Thị trường). Hoạt động trong lĩnh vực ngành thiết bị y tế Phương Đông với một mạng lưới các đơn vị dải rác từ bắc tới nam nên công ty có một thị trường khá rộng, để có thể lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thực sự sát thực và có hiệu quả công ty cần có những nghiên cứu cụ thể cho từng thị trường của mình. Để lập kế hoạch mang tính ngắn hạn (Tháng, quý, năm) thì phòng kinh tế kế hoạch căn cứ vào các dự án hiện có của công ty nhằm xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch.Nghiên cứu thị trường là một nội dung hết sức quan trọng,chỉ có như vậy công ty mới có thể nắm bắt được hiện nay trên thị trường đang cấn gì đang thiếu gì,từ đó mới có thể đưa ra dược các kế hoạch về các loại hàng hoá nhập về nhằm đạt dược doanh thu và lợi nhuận cao nhất.Chính vì vậy đây là nội dung quan trọng nhất trong các căn cứ xây dựng kế hoạch của công ty 2.3 Căn cứ vào năng lực hiện có Khi xây dựng kế hoạch thì người ta phải căn cứ vào khả năng hiện có của toàn công ty tức là trả lời câu hỏi hiện nay doanh nghiệp đang đứng ở đâu, năng lực sản xuất kinh doanh là bao nhiêu, công nghệ như thế nào? Để trả lời được câu hỏi đó, công ty phải xem xét đánh giá năng lực chủ yếu về các mặt sau: Năng lực về máy móc thiết bị, lao động, công nghệ, vốn,... với đặc thù của ngành cung cấp thiết bị y tế thì các yếu tố thiết bị,và vốn không thực sự quan trọng lắm, ở dây chủ yếu là căn cứ vào yếu tố công nghệ và lao động.Phải căn cứ vào công nghệ xem các loại thiết bị còn tiên tiến hay lỗi thời mà co thể dặt chỉ tiêu bán loại hàng này nhiều hay ít.Lao động cũng rất quan trọng vì nó quyết định khối lượng công việc mà công ty có thể giải quyết được,tránh tình trạng thất hứa với khách hàng làm giảm uy tín của công ty 2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước Khi xây dựng kế hoạch năm, ngoài việc căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch năm và chỉ tiêu trên giao xuống, công ty còn phải căn cứ vào kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện năm trước, tức là xem xét khả năng thực hiện kế hoạch là bao nhiêu (%),đạt được những kết quả gì và còn tồn tại gì... từ đó từng bước nâng cao công tác kế hoạch. Trong công ty thông thường xây dựng kế hoạch tháng dựa vào kết quả thực hiện tháng trước hoặc căn cứ vào những tháng trước đó đồng thời căn cứ vào năng lực của lao động, công suất thiết bị máy móc, nghiên cứu thị trường để điều chỉnh, cân đối hợp lý nhằm tận dụng tối đa nguồn lực hiện có và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường. Do đó sẽ góp phần thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch đề ra một cách tốt nhất. 3.Các phương pháp lập kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông Công ty chỉ sử dụng 2 phương pháp chủ yếu: 3.1. Phương pháp mô hình PIMS (chiến lược thị trường ảnh hưởng đến lợi nhuận) Theo phương pháp này, khi hoạch định kế hoạch doanh nghiệp phải phân tích 6 vấn đề lớn: - Sức hấp dẫn của thị trường như: Mức tăng trưởng thị trường, tỷ lệ xuất khẩu... - Tình hình cạnh tranh: Phân tích thị trường tương đối của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. - Hiệu quả của hoạt động đầu tư: Cường độ đầu tư, doanh thu trên mỗi hoạt động đầu tư. - Sử dụng ngân sách doanh nghiệp: Chi cho marketing trong doanh thu, hệ số tăng sản xuất. - Các đặc điểm của doanh nghiệp như: Qui mô doanh nghiệp, mức độ phân tán của doanh nghiệp. - Phân tích sự thay đổi của các yếu tố: Phần thị trường liên kết, giá cả, chất lượng sản phẩm và sự thay đổi sản lượng. Phương pháp này là phát hiện ra sự trao đổi các kết quả có tính chất chiến lược để từ đó xác định kế hoạch. Đây chính là phương pháp quan trọng nhất ở công ty vì mọi hoạt động của công ty đều hướng tới mục tiêu cao nhất là lợi nhuận 3.2 Phương pháp cân đối Phương pháp này gồm các bước sau: Bước 1: Xác định khả năng (bao gồm khả năng sẵn có và khả năng chắc chắn có) của doanh nghiệp và yếu tố sản xuất. Bước 2: Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về các yếu tố sản xuất. Trong cơ chế thị trường, phương pháp cân đối được xác định với những yêu cầu sau: - Cân đối được thực hiện là cân đối động. Cân đối để lựa chọn phương án chứ không phải cân đối theo phương án đã được chỉ định. Các yếu tố của cân đối là những yếu tố biến đổi theo môi trường kinh doanh, đó là nhu cầu thị trường và khả năng có thể khai thác của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch. - Thực hiện cân đối liên hoàn, tức là tiến hành nhiều cân đối kế tiếp nhau để bổ sung và điều chỉnh phương án cho phù hợp với thay đổi của môi trường. - Thực hiện cân đối trong những yếu tố truớc khi tiến hành cân đối tổng thể các yếu tố. Kết quả cân đối tổng hợp phải là căn cứ xác định năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để xác định hoặc điều chỉnh phương án kinh doanh của doanh nghiệp.Phương pháp này chỉ mang ý nghĩa giúp công ty có một kế hoạch phù hơp với khả năng của công ty,trong thực tế chưa chắc sẽ đem lại cho công ty hiệu quả cao nhất. 4. Trình tự tổ chức công tác kế hoạch của công ty Trình tự, tổ chức lập kế hoạch của công ty thiết bị y tế Phương Đông tổng hợp thành sơ đồ dưới đây: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh NhËn chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh thøc cña Ban qua quản trị KiÓm tra vµ x©y dùng gi¶i ph¸p kÕ ho¹ch Bước 1: Hàng năm vào tháng 9, 10 năm báo cáo công ty nhận được công văn đề nghị của ban quản trị là phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thực trạng sản xuất kinh doanh 9 tháng,khi đó Giám Đốc,Phó Giám Đốc phải trình bày bản kế hoạch kinh doanh trước toàn ban quản trị của công ty, qua đó phải thực hiện năm báo cáo, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo về mặt kinh tế vừa đảm bảo về mặt kỹ thuật... trong năm tới. Nội dung văn bản bao gồm: - Nội dung các kế hoạch công ty phải lập, ở công ty chủ yếu là kế hoạch về bán hàng,kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học và kế hoạch marketing vì nó quyết định chủ yếu đến doanh thu bán hàng của công ty.Công ty không chú ý đến các kế hoạch về nhân sự ,tiền lương, đầu tư phát triển chính vì vậy chi phí của công ty mới tăng nhanh hơn so với doanh thu của công ty,mặt khác quy mô của công ty cũng không tăng mấy so với những năm đầu là do công ty chưa có sự đầu tư vào ké hoạch đầu tư và phát triển - Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch sản xuất và kinh doanh, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch tài chính giá thành kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch thu nộp ngân sách, kế hoạch bảo hộ lao động, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học, kế hoạch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).Các chỉ tiêu cũng chỉ mang tính khách quan do công tác dự báo của công ty là chưa có,mặt khác,sản lương hàng bán của công ty chủ yếu là do các mối quan hệ mà có,khả năng tìm hiểu thị trường còn hạn chế nên các chỉ tiêu vẫn còn mang tính khách quan - Những căn cứ để lập kế hoạch. Bước 2: Phòng kinh tế kế hoạch tiến hành lập một bản kế hoạch sản xuất - kinh doanh - kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung sau: - Ước tính thực hiện năm báo cáo. - Tỷ lệ dự kiến kế hoạch năm tới. - Phòng kế hoạch hướng dẫn các phòng ban chức năng lập kế hoạch theo chuyên môn của mình. Cụ thể như sau: * Phòng tổ chức đảm nhiệm các kế hoạch: + Kế hoạch lao động tiền lương. + Kế hoạch bảo hộ lao động. + Kế hoạch đào tạo. + Kế hoạch chính sách xã hội. * Phòng kế toán tài chính đảm nhiệm xây dựng + Kế hoạch tài chính. * Phòng cơ giới vật tư đảm nhiệm: + Kế hoạch về máy móc thiết bị. + Kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại tiên tiến * Phòng KCS đảm nhiệm + Kế hoạch kiểm tra chất lượng các các thiết bị và hoá chất y tế Các kế hoạch phụ trợ do các phòng ban chức năng khác lập trên cơ sở tổng hợp từ các đơn vị dưới lên hầu như được thông qua. Riêng kế hoạch về sản xuất kinh doanh, công ty sẽ tổ chức các đơn vị bảo vệ kế hoạch nếu có sự chênh lệch lớn giữa các chỉ tiêu. Sau đó, phòng kinh tế kế hoạch tổng hợp kế hoạch từ các phòng ban và các đơn vị thành viên thành bản kế hoạch của công ty. Phòng kinh tế kế hoạch sẽ thay mặt công ty trình và bảo vệ kế hoạch trước ban quản trị Sau khi xem xét, đầu năm kế hoạch (thường là 15/1), Ban quản trị sẽ có bản kế hoạch tạm giao xuống công ty. công ty cũng có kế hoạch tạm giao xuống các đơn vị. Bước 3: Ban quản trị sau khi xem xét duyệt dự thảo kế hoạch của công ty gửi lên, chính thức giao công ty vào đầu năm kế hoạch (tháng 1-2 năm kế hoạch). Chỉ tiêu này bao gồm: - Chỉ tiêu pháp lệnh: Các khoản nộp ngân sách. - Chỉ tiêu hướng dẫn: + Giá trị tổng sản lượng. + Doanh thu. + Lợi nhuận thực hiện. + Đầu tư và xây dựng. + Thu nhập bình quân. Bước 4: Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý công ty nhận báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp lại gửi lên ban quản trị. Ngược lại, công ty cũng thực hiện những cuộc kiểm tra theo định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất đối với các đơn vị cấp dưới. Kết quả kiểm tra là cơ sở cho việc đánh giá môi trường bên trong, môi trường bên ngoài của công ty và chất lượng công tác lập kế hoạch. Từ đó có những điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch. Thường thì tháng 7, 8 năm kế hoạch,Ban quản trị sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch. Theo đó, công ty cũng tiến hành điều chỉnh theo kế hoạch của các đơn vị thành viên. Kế hoạch sau điều chỉnh là kế hoạch chính thức, là cơ sở pháp lý để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị theo kế hoạch. Với cách thức tổ chức về mặt thời gian và không gian trong công tác lập kế hoạch ở công ty thiết bị y tế Phương Đông xét theo mối quan hệ dọc (Ban quản trị - công ty - các văn phòng đại diện) và các mối quan hệ ngang (giữa các phòng ban) là tương đối hợp lý thể hiện được quan điểm đổi mới về công tác kế hoạch của công ty. Sự chỉ đạo xuyên suốt về mặt tổ chức từ Ban quản trị xuống công ty và xuống các văn phòng đại diện, giúp cho kế hoạch được thống nhất về nội dung hình thức, thuận lợi cho việc theo dõi kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch. Quan trọng hơn cả là việc xác định và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản về sản xuất kinh doanh đã được bảo đảm được sự chỉ đạo theo định hướng từ cơ quan cấp trên xuống cơ quan cấp dưới (Ban quản trị - công ty – văn phòng đại diện) giúp cho công ty phát triển đúng hướng làm tăng doanh thu,giảm chi phí tới mức tối đa Việc triển khai kế hoạch theo kiểu hai xuống một lên - hai xuống là một lần đưa chỉ tiêu hướng dẫn (vào đầu năm kế hoạch) của Ban quản trị (hoặc công ty). Một lên là gửi kế hoạch lên và bảo vệ kế hoạch (nếu có) của công ty (hoặc đơn vị) - đảm bảo kế hoạch được lập xuất phát từ cơ sở, điều đó có nghĩa là kế hoạch có tính khả thi cao. Công ty sau khi nhận chỉ tiêu hướng dẫn của Ban quản trị giao xuống, kiểm tra, xây dựng biện pháp thực hiện kế hoạch. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thông qua đại hội công nhân viên chức vào khoảng tháng 2-3 hàng năm. 5. Đánh giá chất lượng công tác lập kế hoạch tại công ty thiết bị y tế Phương Đông Phân tích công tác lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua: Để đánh giá được hiệu qủa của công tác lập kế hoạch ở công ty ta dựa vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra trong 3 năm qua ở công ty: (Bảng 4 - Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong3 năm qua) * Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua ở công ty: Bang 8:Kết quả kinh doanh của công ty thời gian qua Đơn vị: Tr. đ Chỉ tiêu KH 2005 2005 KH 2006 2006 KH 2007 2007 Tổng doanh thu 30.000 26.499 54.000 49.817 65.500 60.223 Doanh thu thuần 30.000 26.499 54.000 49.817 65.500 60.223 Lợi nhuận thuần 350 299 1500 1042 750 498 Lợi nhuân trước thuế 350 299 1500 1042 750 498 Lợi nhuận sau thuế 251 215 1020 709 539 358 Nguồn:Báo cáo tài chính công ty th ết bị y tế Phương Đông Qua bảng 4, nhìn chung ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty luôn có mức tăng trưởng trừ năm 2007 dù doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận lại bị giảm xuống do giá vốn hàng bán và chi phí quản lí tăng quá nhanh Trong 3 năm qua, công ty luôn hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm rất cao,2006, 88.46%,2007, 22% hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, nâmg cao đời sống cán bộ công nhân viên, năng lực bán hàng được nâng lên, uy tín của công ty trong lĩnh vực thiết bị y tế được nâng cao. Nhưng qua số liệu cũng phần nào thấy được sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thiết bị y tế trong 3 năm trở lại đây, giá đấu thầu ngày càng thấp dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty có chiều hướng giảm sút(2007 lợi nhuận giảm), tỷ suất lợi nhuận tính trên doanh thu cũng như tính trên vốn đều có xu hướng giảm; Mặt khác do việc chưa có một hệ thống kế hoạch hoàn thiện nên làm chi phí trong nhiều vấn đề tăng cao. thu. * Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra: Qua bảng trên ta thấy nhìn chung kế hoạch đề ra không sát với thực tế đặc biệt là 2 năm 2005 và năm 2006 (Ví dụ: Năm 2005 giá trị tổng sản lượng kỳ kế hoạch đặt ra là 30.000 tr.đ trong khi đó trên thực tế lại đạt được 26.499 tr.đ, hay trong năm 2006 kỳ kế hoạch là 54.000tr.đ trong khi đó 49.817 tr.đ). Sơ dĩ như vậy là do các nguyên nhân: - Thứ nhất: Do ảnh hưởng của công tác nghiên cứu và dự báo thị trường ở công ty nói riêng. Đối với công tác này công ty chưa thực sự xem xét một cách kỹ do chưa thực sự nhanh nhạy nắm bắt được những diễn biến trong tương lai để dự báo kế hoạch một cách chính xác (Ví dụ: Nhà nước ra luật thuế VAT, sự xuất hiện nagỳ càng nhiều các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực lớn...). - Thứ hai: công ty chưa thực sự phát huy được những năng lực hiện có, nhất là những lĩnh vực truyền thống như xây lắp và cơ giới nềm móng. Đồng thời về mặt chủ quan công ty quản lý, điều hành chưa thực sự tốt, lực lượng gián tiếp còn đông, vốn lưu đông không đáp ứng kịp cho sản xuất nên dẫn đến chi phí trả lãi vay ngân hàng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong giá thành (Từ 4 đến 8%). IV. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch ở công ty thiết bị y tê Phương Đông Do mối quan hệ chặt chẽ về cơ cấu tổ chức, về cơ chế quản lý giữa Ban quản trị - công ty - các đơn vị thành viên, đặc điểm vốn có của ngành cung cấp thiết bị y tế và hoá chất nên khi xem xét chất lượng công tác quản lý nói chung và công tác kế hoạch nói riêng ta phải đặt chúng trong mối quan hệ này. 1. Những kết quả đạt được Cách thức lập kế hoạch hiện nay ở công ty là tương đối tốt, phản ánh được tinh thần đổi mới về công tác lập kế hoạch ở doanh nghiệp trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cụ thể là: - Kế hoạch được lập từ các đơn vị cấp dưới trên cơ sở định hướng của Ban ưquản trị. Kế hoạch do công ty lập sẽ được chấp nhận thông qua nếu đơn vị, công ty có thuyết minh hợp lý chứ không nhất thiết phải chấp nhận chỉ tiêu hướng dẫn từ cấp trên. Như vậy, công ty, các phòng đại diện được phát huy tối đa quyền chủ động trong việc xây dựng kế hoạch. - Kế hoạch được xây dựng từ việc phối hợp các hoạt động kinh tế khách quan với mong muốn chủ quan của con người. Tức kế hoạch được xây dựng từ nhu cầu thị trường và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. - Số kế hoạch được lập tương đối căng nên đã phát huy tối đa sự tìm tòi sáng tạo của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trong công việc nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Kế hoạch được lập lấy hiệu quả kinh tế làm đầu tức là kế hoạch được lập mang tính khả thi và lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của công tác lập kế hoạch. - Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng kế hoạch với các phòng chức năng khác, đặc bệt là các đơn vị thành viên và có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban quản trị xuống. - Hầu hết đội ngũ lập kế hoạch đã nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Do vậy đã nắm bắt được những lý luận cơ bản về lý thuyết - cơ sở khoa học của việc lập kế hoạch (như quy trình, các căn cứ lập kế hoạch...) biết kết hợp với kinh nghiệm của mình trong quá trình lập kế hoạch. - Công tác lập kế hoạch đã mang lại hiệu quả cao trong các mặt hoạt động của Tổng công ty cụ thể: + Về đời sống của cán bộ công nhân viên: công ty cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện từng bước, hiện nay công ty đang có mức lương hiện tại là 2.5000.000 đồng bình quân cho mỗi cán bộ công nhân viên của công ty, so với mức trung bình hiện nay thì đây là mức lương đảm bảo cuộc sống cho người lao động tham gia làm việc. Nhìn chung các mặt hàng công ty cung cấp đều đảm bảo về chất lượng quốc tế, đạt độ an toàn và chính xác cao + Đối với công tác bảo hanh sản phẩm,công ty luôn có môt đội ngũ các kỹ sư có trình độ tay nghề cao,có kinh nghiệm lâu năm trong nghế sửa chữa các loại thiết bị y tế máy móc Công ty là đại diện độc quyền phân phối của nhiều hang sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới, chất lượng sản phẩm tuyêt đối đảm bảo, luôn luôn được khách hàng quan tâm và tin dùng. Các kết quả trên được thể hiện một cách rõ nét thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2002: Bảng 9 - tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm qua TT Chỉ tiêu Đ.V Thực hiện 2006 Kế hoạch Thực hiện 2007 So với năm trước So với kế hoạch 1 Giá trị tổng sản lượng Tr.đ 49.817 54.000 60.223 10.406 -5277 - Giá trị hàng GAMBRO - Giá trị hàng Roche - Giá trị hang NIPON - Giá trị hang ALOKA - Giá trị hang ABBOTT - Giá trị hang khác Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 11.255 5.688 9436 12.967 2.040 8.431 12.500 6.000 11.500 15.000 2.000 7.000 12.430 8.527 11.443 13.652 3.532 10.639 1.175 2.839 2.007 685 1.492 2.208 -1286 -598 -783 -844 -1092 -674 2 Doanh thu Tr.đ 49.817 54.000 60.223 10.406 -5277 3 Lợi nhuận thực hiện Tr.đ 1042 1500 498 544 -9965 4 Các khoản nộp NS Tr.đ 181 113 449 268 79,68 - Thuế VAT - Thuế TNDN - Thuế vốn + thuế khác Tr.đ Tr.đ Tr.đ 84 60 37 113 333 71 45 249 11 8 68,14 5 Thu nhập bình quân 2000đ 325000 2500 3000 500 500 Nguồn:Báo cáo tài chính công ty th ết bị y tế Phương Đông So với năm 2005, mức độ tăng trưởng của công ty tăng trên 20%, đây là một mức răng trương rất cao,măc dù có thấp hơn so với mức tăng trương năm 2006 nhưng trong hoàn cảnh trên thị trường xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh thì đây là một kêt quả rất đáng khích lệ đôi với công ty. Để đạt được kết quả trên trong khi còn nhiều khó khăn là cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty và sự quan tâm giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của bộ máy quản lí. Đó là thành quả chung của cả công ty. 2. Những mặt còn tồn tại Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lập kế hoạch ở công ty thiết bị y tê Phương Đông không tránh khỏi những nhược điểm trong bối cảnh chung khi mà công tác lập kế hoạch đang được tìm tòi và hoàn thiện để phù hợp với cơ chế thị trường ở nước ta. Công tác lập kế hoạch ở công ty còn có một số tồn tại cơ bản sau: - Công tác lập kế hoạch của công ty còn phụ thuộc vào ban quản trị làm giảm tính năng động trong việc lập kế hoạch, đôi khi kế hoạch không đảm bảo tính cân bằng giữa kinh tế và lao động. - Mặc dù công ty đã đầu tư cho việc lập kế hoạch nhưng mức đầu tư nhiều khâu vẫn chưa đủ, chủ yếu là khâu quyết định kế hoạch. Chẳng hạn như nguồn kinh phí cho công tác thông tin thị trường còn hạn hẹp, các phương tiện cần thiết để nâng cao công tác thị trường chưa đáp ứng đầy đủ do vậy làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin phục vụ cho công tác lập kế hoạch. - Phương pháp lập kế hoạch của công ty còn nặng về chỉ đạo của cấp trên và kinh nghiệm của người làm kế hoạch. Công cụ - phương tiện lập kế hoạch còn chưa đầy đủ các kế hoạch chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Các phòng ban chưa thực sự phối hợp với nhau về mặt thông tin gây nên sự không ăn khớp giữa các kế hoạch và hệ thống kế hoạch của công ty. - Các bước lập kế hoạch còn đơn giản hoá, đặc biệt là việc xây dựng phương án kế hoạch và lựa chọn phương án kế hoạch tối ưu. công ty chỉ xây dựng một phương án hành động điều này gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch. Chất lượng của căn cứ lập kế hoạch còn thấp, chất lượng thông tin còn kém tin cậy, chưa chính xác đầy đủ dẫn đến dự báo của công ty còn phụ thuộc nhiều vào Ban quản trị. Còn coi nhẹ các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến việc lập kế hoạch. - Công tác nghiên cứu và dự báo thị trường gần như còn chưa được chú trọng làm cho công tác lập kế hoạch không có cơ sở chắc chắn và cuối cùng kế hoạch được lập ra nhưng không sát với thực tế của doanh nghiệp, kế hoạch không khả thi. - Công ty chưa chủ động xây dựng kế hoạch cho riêng mình. Kế hoạch của công ty lập dựa nhiều vào kế hoạch của các đơn vị và Ban quản trị. - Các kế hoạch chưa có sự phối hợp chặt chẽ. công ty tập trung sự chú ý nhiều tới kế hoạch sản xuất kinh doanh trong khi có phần lớn là các kế hoạch hỗ trợ. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tầm quan trọng của các kế hoạch hỗ trợ và mối quan hệ nhân quả giữa kế hoạch hỗ trợ và kế hoạch sản xuất kinh doanh. - Chưa có sự thống nhất cao giữa kế hoạch lập và kế hoạch giao của các cấp: Chỉ tiêu kế hoạch các đơn vị lập, đăng ký với công ty thường có sự khác biệt lớn. Điều này đã làm cho các chỉ tiêu kế hoạch giao - nhận gi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế hoạch kinh doanh tại Công ty thiết bị y tế Phương Đông.doc
Tài liệu liên quan