Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

MỤC LỤC

 

 

 

Lời mở đầu. 1

Phần I - Cơ sở lí luận của tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 2

I/ Những vấn đề chung về NVL. 2

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động sản xuất kinh

doanh. 2

2. Yêu cầu quản lý NVL. 2

3. Nhiệm vụ kế toán NVL. 3

4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 4

II. Phân loại và tính giá NVL 4

1. Căn cứ phân loại và cách phân loại. 4

2.Tính giá NVL 5

III/ Tổ chức hạch toán NVL 9

1. Tổ chức hạch toán chi tiết. 9

1.1 Phương pháp thẻ song song. 10

1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11

1.3. Phương pháp sổ số dư. 11

IV. Hạch toán tổng hợp NVL

1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 13

2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 16

3/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 18

4/ Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới 19

4.1 Đặc điểm hạchtoán vật liệu tại Anh. 19

4.2 Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 20

Biểu 1.6 20

4.3 Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu. 21

V. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán. 22

1/ Các chứng từ kế toán. 22

1.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 22

1.2 Các loại chứng từ. 23

2. Tổ chức sổ chi tiết. 24

3. Tổ chức sổ tổng hợp. 24

VI. Phân tích tình hình sử dụng NVL cho sản xuất 28

1/ Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của phân tích 28

2/ Nội dung phân tích 29

2.1/ Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp 29

2.2 Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sản phẩm 31

Chương II Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 33

I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại công ty DCC & ĐLCK 33

1. Lịch sử hình thành và phát triển cuẩ công ty 33

Đặc đIểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty DCC&ĐLCK 34

3Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 37

II/ Thực tế công tác hạch toán NVL tại công ty 39

1 Đặc điểm bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 39

2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 40

2.1 Đặc điểm vật liệu và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 40

Phân loại, đánh giá vật liệu 41

3.1Thủ tục nhập và xuất kho 43

3.3/Hạch toán chi tiết NVL 49

4.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 53

Nhật ký chứng từ số 10 60

4.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu : 62

Chương III: 67

Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC & ĐLCK 67

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL 67

II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu 68

1. Ưu điểm 69

2 Nhược điểm 70

1. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư 71

Kết luận 77

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 23/06/2013 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí.doc
Tài liệu liên quan