Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán lao động và tiền lương tại công ty thiết kế công nghiệp hóa chất

Công ty thiết kế Công nghiệp Hoá chất là một doanh nghiệp Nhà nước, thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, tiền thân là Viện thiết kế Hoá chất thuộc Bộ công nghiệp nặng, được thành lập ngày 29/5/1967 theo quyết định số 1775/CNNg của Bộ công nghiệp.

Trong những năm qua doanh nghiệp luôn là một đơn vị dẫn đầu trong việc thiết kế công trình Hoá chất, có uy tín rộng rãi với các đơn vị bạn hàng và các tổ chức kinh tế trong cả nước.

Năm 1973, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao của Nhà nước, Viện thiết kế Hoá chất được cho phép thành lập Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất theo quyết số 789/HC-QLKT ngày 2/6/1973 của Tổng cụ hoá chất trên cơ sở sáp nhập bộ phận thiết kế xây dựng cơ khí của viện thiết kế hoá chất và bộ phận thiết kế của Viện hoá học Công nghiệp gồm các bộ môn: Thiết kế công nghiệp hoá chất, Thiết kế cơ khí, cơ giới hoá lắp đặt, thiết kế năng lượng, thiết kế xây dựng.

Năm 1978, để thuận tiện cho công tác quản lý và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trong việc độc lập thiết kế các công trình sản xuất với quy mô vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước cũng như thực hiện một số đề tài nghiên cứu. Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định số 112/HĐBT ngày 22/5/1978.

 

doc57 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán lao động và tiền lương tại công ty thiết kế công nghiệp hóa chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán lao động và tiền lương tại Công ty Thiết kế công nghiệp hoá chất - Chương 1,2.DOC
Tài liệu liên quan