Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty công nghệ phẩm Hà Tây

- Phương pháp kê khai thường xuyên: là phương pháp theo dõi thường tình hình hiện có và phản ánh một cách thường xuyên và liên tục tình hình nhập xuất- tồn kho của từng loại vật liệu, sản phẩm hàng hoá trên sổ kế toán sau mỗi lần phát sinh nghiệp vụ mua bán hoặc nhập xuất xảy ra.

- Để phản ánh tình hình tiêu thụ kế toán sử dụng một số tài khoản sau:

+Tài khoản 156 “ Hàng hóa”: Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại hàng hoá của doanh nghiệp thương mại bao gồm hàng hoá tại kho hàng, quầy hàng của doanh nghiệp, chi tiết từng kho, từng quầy, từng nhóm hàng hoá.

Kết cấu của tài khoản 156:

Bên Nợ: - Trị giá mua của hàng hoá tăng

- Chi phí thu mua hàng hoá

Bên Có: - Trị giá mua của hàng hoá của hàng hoá giảm

- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ

Dư Nợ: Phản ánh trị giá mua hàng tồn kho và chi phí thu mua phân bổ cho hàng chưa tiêu thụ.

TK 156 có 2 tiểu khoản cấp 2:

TK 1561: Giá mua hàng hoá

TK 1562: Chi phí thu mua hàng hoá

+ Tài khoản 157( hàng gửi bán ): dùng để phán ánh giá trị sản phẩm hàng hoá đã gửi bán theo kế hoạch hợp đồng, gửi bán cho đại lý nhưng chưa được người mua chấp nhận thanh toán, kế toán phải theo dõi chi tiết từng lần gửi hàng và từng loại hàng gửi bán cho đến khi xác nhận là tiêu thụ.

 

doc45 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty công nghệ phẩm Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây.DOC
Tài liệu liên quan