Chuyên đề Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN

MỤC LỤC

Chương 1: Những tiền đề lý luận cơ bản về quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế

I . Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến nhân tố Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế

1. Vai trò Marketing sản phẩm

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế

2.1. Các công cụ, chính sách của Nhà nước trong quản lý xuất khẩu

2.2. Tác động của nền kinh tế trong nước và ASEAN

2.3. Quan hệ kinh tế thương mại giữa nước ta và các nước ASEAN

2.4. Các yếu tố về dân số, văn hoá.

2.5. Các yếu tố địa lý, sinh thái.

II.Phân đinh nội dung quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế.

1.Phân loại sản phẩm

2.Quyết định nhãn hiệu:

3.Quyết định bao gói

4.Quyết định chất lượng

5.Quyết định dịch vụ bổ trợ

6.Phát triển sản phẩm mới

III. Những yêu cầu đặt ra đối với quyết định Marketing sản phẩm

Chương 2. Phân tích thực trạng quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN

I. Khái quát về công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

2.1. Chức năng của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

2.2. Nhiệm vụ của công ty

2.3. Hệ thống quản lý của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

2.4. Nhiệm vụ của các phòng ban của Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX.

3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực kinh doanh của công ty

4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm vừa qua

II.Thực trạng quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN

1.Phân tích quyết định chủng loại sản phẩm

2. Phân tích quyết định bao bì đóng gói

3 . Phân tích quyết định phát triển sản phẩm mới.

III. Phân tích kết quả và hiệu quả hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty và đánh giá chung về quyết định marketing sản phẩm xuất khẩu

1. Phân tích kết quả và hiệu quả hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty

2.Đánh giá chung về quyết định marketing sản phẩm xuất khẩu

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN

I .Dự báo môi trường ,thị trường hàng nông sản và khả năng xuất khẩu của công ty

1. Dự đoán xu hướng phát triển

2. Những đặc trưng mới của thị trường ASEAN ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX

3. Tiềm năng xuẩt khẩu hàng nông sản Việt Nam

II. Phương hướng kinh doanh của công ty

1. Định hướng hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN

2. Định hướng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN

III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường ASEAN.

1.Nâng cao chất lượng sản phẩm

2. Tăng cường đầu tư vào công tác dự trữ, chế biến, bảo quản.

3. Đa dạng hoá mặt hàng, phát huy tất cả các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế

4. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và mua hàng

5. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường

6. Nâng cao hơn nữa trình độ cán bộ công nhân viên

 

 

 

 

doc61 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 27/07/2013 | Lượt xem: 1206 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMAR58.doc
Tài liệu liên quan